lørdag den 27. november 2004

Firefox – foreløbig konklusion!
Jeg har brugt nogle indslag på at gøre opmærksom på Firefox. Og havde egentlig planlagt et konkluderende indslag. Indtil jeg rendte ind i denne artikel. Den opridser de fleste gode og dårlige sider ved Firefox:
itmanagement.earthweb.com/columns/executive_tech/article.php/3439491

Ingen kommentarer: