lørdag den 16. oktober 2004

Clusty – Vivisimo eksperimenterer.
Hvis du skulle være interesseret i et kig ind i hvad fremtiden måske byder på inden for clustering-søgemaskiner, så kunne Clusty være et bud.
Ordsøgemaskiner kan groft opdeles i to hovedgrupper: 1) De hvor søgeren selv skal kende søgning med operatorer, feltsøgning osv., og 2) de søgemaskiner som prøver at opdele fundene i ”mapper”. Google er et eksempel på det første, Teoma på det andet. Denne mappeteknik kaldes på engelsk ”clustering”. Og den foregår ved at søgemaskinen analyserer ordene i fundene og gør de mest almindelige synlige. Chancen for på denne måde at føre internetsøgeren videre er til stede. Men lige så ofte er de maskinelt ordnede søgeord dog ubrugelige.
Clusty er et produkt af firmaet bag Vivisimo. Den fremhæves ofte som kongen over clustering-ordsøgemaskiner (min opfattelse er at Teoma er meget bedre). Clusty er en beta-version (hvad er snart ikke det?). Indekset er ikke så stort, så du skal ikke kigge på den for at få nogle flere resultater end fx. Google. Kig i stedet på de muligheder som Clusty afprøver. Clusty har flere faneblade end Teoma og Vivisimo: websøgning, nyheder, billeder, indkøb, leksikaopslag (i det omdiskuterede Wikipedia), sladder, blogs og flere andre.
Under de avancerede søgninger kan du vælge mellem forskellige kilder, søgemaskiner og andet. Dette gør du ved at klikke på Costumize i det avancerede søgebillede. Her kan du også se hvad der gemmer sig bag søgninger under sladder: et par større amerikanske dagblade, MTV og få andre! Det er da også svært at se hvad forskellen til nyhedssøgning skulle være. Lidt skuffende, men betaversionen er vel blot en demonstration af hvad man forestiller sig engang kunne være en mulighed.
De varierende faneblade til bestemte emner er det nye hos Clusty. De havde fx oprettet et faneblad for de over en CIA-rapport med 1.500 sider om Iraks masseødelæggelsesvåben. Det er måske det mest spændende ved eksperimentet. Pt er dette faneblad dog forsvundet igen, men klik på det nederste link.
Hvad der skulle gøre de øvrige faciliteter ved Clusty bedre end så mange andre metasøgemaskiner er svært at se. Men præcis dette at oprette faneblade for specielle emner er da noget nyt.
Sortseere vil måske med rette påstå at Clusty er et eksempel på den stagnation og ideforladthed som præger søgemaskinerne lige for øjeblikket. De er travlt optaget af at lave ”hverdagsagtige” faciliteter til vejrudsigten, indkøb og til at individualisere (eller personalisere) søgningerne. Men søgninger på forskningsmateriale, udvikling af et semantisk web (som svarer til talesproget) – det bevæger sig stadig under kravlestadiet.
Kik og læs mere:
clusty.com Clusty
www.resourceshelf.com/2004/09/vivisimo-launches-new-consumer-site.html Artikel i Resourceshelf
www.internetbrus.com/blog.php?entry=/Nyheter/2004/0310.txt Artikel i Internetbrus.
http://clusty.com/search?v:project=clusty-cia-wmd&v:frame=form Clusty’s CIA-faneblad

Ingen kommentarer: