mandag den 27. september 2004

Små skridt ind i det usynlige internet.
Google har indekseret en række artikler fra det usynlige internet (ifølge søgningen i dag lidt over 27.000). Oplysningerne om artiklerne er meget sparsomme (mine oplysninger stammer således fra Research Buzz, 22.september). Så det er svært at se hvilke slags tidsskrifter der er tale om.
Men der findes en generel søgekode til dem:
[site:google.com inurl:articleid]
Så det besvarer et ofte stillet spørgsmål m hvad man egentlig skal bruge feltsøgninger til! Det nævnte søgning giver selvfølgelig kun alle artiklerne. Det er meningen at strengen skal kombineres med et søgeord, fx Leonard Cohen:
[”leonard cohen” site:google.com inurl:articleid]
Så få du 60 artikler frem. De fleste stammer fra Variety.com. Og de er tilsyneladende ikke ordnet i noget gennemskueligt system (kronologisk eller alfabetisk). Ligesom oplysningerne i posterne heller ikke er særligt gode. Du skal faktisk klikke på dem for at se om det overhovedet er noget. De artikler jeg fandt, var ikke specielt lange.
Men noget sker der altså på det usynlige net. Måske er de indekserede artikler et forsøg fra Googles side på at det overhovedet kan lade sig gøre? Som eksperiment er det meget interessant: Det usynlige internet formodes at være ca. 500 gange større end det synlige (dvs. det som søgemaskinerne normalt søger i). Og en stor del af det består netop af artikler.

Ingen kommentarer: