tirsdag den 14. september 2004

Site: eller inurl:?
Flere har gjort opmærksom på uforklarligheder når man vil indskrænke sin søgning med hhv. site: og inurl: i Google. (Feltsøgning). De bruges hvis du vil afgrænse til bestemte domæner eller topdomæner. Googles egen vejledning giver ikke noget tilfredsstillende svar, ej heller Nancy Blachmans Googleguide.
Men en bibliotekar gjorde for nyligt opmærksom på at bogen "Google Hacks" på Safari
Tech Books Online har forklaringen. Den er at feltkoden site: kun søger på domæneled og topdomæner på hovedsider, altså fx
[bibliotek.kk.dk] eller
[site:edu]
Men det går galt når man vil søge på undersider. Altså leddene efter først skråstreg (/). Nogle eksempler kan vise dette samt øvrige forskelle mellem de to feltsøgekoder når du søger på et eller flere led:
[site:googleguide] dur ikke – viser 0 resultater. Du skal skrive topdomænet også:
[site:googleguide.com] . Det giver 118 resultater. Med inurl: er det ikke nødvendigt:
[inurl:googleguide] giver 527 resultater. Og
[inurl:googleguide.com] giver 169 resultater.
Site: er altså en langt skrappere afgrænsning end inurl:. Den eneste fordel jeg kan se ved at bruge den frem for inurl: er hvis du vil udelukke at søge i undersider på en bestemt side og når du vil afgrænse til et bestemt domænes hovedsider. Prøv fx med:
[site:edu] giver ca. 23 mio. fund, mens
[inurl:edu] giver 153 mio fund.
Bemærk at eksemplerne ikke kan bruges til reelle søgninger, men skal vise forskellene i antallet af fund. I virkelige søgninger skal du kombinere dem med en søgning, i stil med
[”missile crisis” inurl:edu] eller
[“missile crisis” site:edu]
Det er også muligt at kombinere inurl: med site:. Men her vil jeg overlade det til supernørdede internetsøgere at finde fiduser i det!
Til slut: lad være med at skrive http:. Site: ignorerer godt nok dette præfiks, men ikke inurl:.
Tak til Thor for tippet! Forholdet er nu præciseret i Google-Guide

Ingen kommentarer: