mandag den 7. juni 2004

Orkut: Fortroligt netværk eller….
Orkut er udviklet i samarbejde med Google. Orkut præsenterer sig selv som et online fællesskab som forbinder folk ved hjælp af et netværk af betroede venner. Du kan kun blive medlem ved at blive inviteret af de som allerede er med i netværket. Meningen er nemlig at det ikke skal blive for stort. I marts 2004 var der under 100.000 deltagere, dd. er der over 400.000 med accelererende vækst. Så det med de betroede venner er vist så som så. Som sådant er Orkut et blandt flere lignende fællesskabsprojekter, prøv fx Friendster, Linked In eller Tribe. Alle er ligesom Orkut Beta-versioner.
Mange kendte personer er med i Orkut. Flere kendt fra fx weblogs, fra onlinemagasiner eller fra almindelige internetsider. De får dermed ”ansigt” og personlighed og benytter det som et udstillingsvindue: hvad de kan, hvor de kommer fra osv. Men selv om det er muligt at invitere sig selv til at være deres ”ven”, fx Sergey Brin, en af stifterne af Google, får du dog næppe svar!
Orkut ikke er så lukket som det giver indtryk af. Netiketten begynder at være lidt anløbent. De fleste profiler ser reelle nok ud, men stadig flere dukker op bag navne som Spy, Narcotic Caffein, Vinicious Filth, Haemocytometer og andre opfindsomme navne. Og portrætfotoerne kan være underlige tegninger, symboler eller afbilde fx et nærbillede af et øre, et hoved skjult af et kamera el. lign. Hvis det breder sig, vil de mere seriøse formentligt begynde at melde sig ud. Det er trods alt ret personfølsomme oplysninger som ligger i Orkut.
Orkuts ydre er ellers lovende: Layoutet er smukt, navigeringen nem at sætte sig ind i. Det lægger op til at du skal udveksle erfaringer, synspunkter osv. i interessefællesskaber, communities. Dem er der allerede i titusindvis, og hvis man ikke synes det er nok, kan man lave nogen selv. De er ordnet i et emnekatalog, som allerede er temmelig uoverskueligt, visse emner består af flere tusinde. Det er også muligt at søge fritekst. Har du allerede nogen, er det let at følge med: du kigger bare på hvornår der sidst er opdateret.
I disse communities er der ”forums” om bestemte emner. Det er ikke den videnskabelige fagkundskab som dominerer. Som så meget andet er det især nørdede emner eller uforpligtende emner som ”Hvad mener I er det bedste Beatles-album?”. Meget ligner det som sker på weblogs, i grupper eller debatsider. Tonen er dog ikke sarkastisk, uforsonlig eller latterliggørende. Alle forums bærer præg af at de implicerede forsøger at få noget ud af det, at få startet brugbare ting op, åbne op. Men det er altså ikke de store verdens- eller livsspørgsmål der bliver lagt for dagen. Mange har kun lokal interesse for den store mængde personer fra USA. Mest socialt samvær og faglig erfaringsudveksling. Og måske også af den netværkskultur som USA er kendt for. Et decideret fagligt udbytte får du næppe ud af at være med. Højst nogle kontakter. Eller lidt småunderholdende snak med ligesindede kloden over. Men du kan også benytte det til at ”shoppe” på et mere uforpligtende socialt plan.
Af og til modtager du meddelelser fra venner eller venners venner. Det er foruroligende at de fleste kommer fra enkeltpersoner som gør opmærksom på sig selv, en begivenhed eller et eller andet velgørenhedsformål. Jeg besluttede at finde ud af hvilket community de kommer fra – og meldte fra! Som medlem af Weblogger får du hurtigt postkassen fyldt med emails. Udmeldelsen betyder blot at du ikke længere kan komme med indlæg.
Hvem der bruger Orkut kan ses i en statistik. Langt den overvejende del er unge mellem 18 og 25 år (næsten halvdelen). Der er under 10 % over 35 år. Ikke overraskende er næsten 40% fra USA, men overraskende kommer næsten 20% fra Brasilien. Dernæst nogle mindre grupper (o. 4% hver) fra Japan, Indien, Estland (!), Holland, UK, Tyskland og Spanien. Der er omkring 1.800 danskere imellem. Det er ikke nok til at være med i statistikken (det kræver 3.000 for at udgøre 1 %).
Rammerne er således udmærkede, men Orkut er måske et eksempel på at man ikke kan organisere sig til fællesskab. Det kræver tillid, tid til tilnærmelser, fælles interesser, måske også mere personlig kontakt ud over netstedet. Men som et nyt socialt fænomen i denne mangfoldige verden er det da spændende at kigge på.
Links:
Orkut: www.orkut.com
Friendster: www.friendster.com/index.jsp
Tribe: www.tribe.net/tribe/servlet/template/pub%2CLogin.vm
Linked In: www.linkedin.com/
Wired har skrevet adskillige artikler om emnet, se fx:
www.wired.com/news/culture/0,1284,61227,00.html?tw=wn_story_related

Ingen kommentarer: