tirsdag den 27. april 2004

Internetvejledning færdig
Mange bruger internettet, få bruger det effektivt nok. Derfor har Københavns Kommunes Biblioteker udgivet en vejledning til mest effektivt at søge informationer på det uoverskuelige internet. Hvad adskiller den fra andre vejledninger til internettet? Bibliotekarer er den profession der er de mest intensive brugere af det verdensomspændende internet. Vores brugere kommer fra alle samfundslag, og i kraft af det daglige arbejde kender vi internettet. I dag underviser mange biblioteker almindelige biblioteksbrugere, lærere, journalister og andre interesserede. Vejledningen tager udgangspunkt i disse brede målgruppers problemer med informationssøgning, sådan som vi kender dem fra arbejdet i udlånet og fra undervisning. Den henvender sig såvel til nybegyndere som fortsættere og inkarnerede internetbrugere
bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning

Ingen kommentarer: