mandag den 17. november 2003

Nyheder med søgemaskiner, oversigter over onlinenyhedsmedier m. m.
Internetsøgning har fire gange før skrevet om hvordan man finder nyheder. (Bl.a. 8. oktober 2002). Her er en kraftigt udvidet revision og sammenskrivning af disse indslag.
Det er vigtigt at huske at mange af mediernes materialer er i det usynlige internet, dvs. i databaser. Hvilket igen betyder at man ikke vil kunne finde dem via de almindelige søgemaskiner. På almindelige søgemaskiner vil man kun finde de slagnyheder som aviserne har valgt at bringe på deres onlineudgaver. Det vil derfor for det meste kunne betale sig at finde et medie som har en søgefunktion så man kan finde artikler, film, indslag mv. i mediets database. Fx et avisartikelarkiv.
Overblik over nyheder på internettet:
Search Engine Watch giver et godt overblik over nyhedssøgemaskiner, specialsøgemaskiner og medier med abonnement.
www.searchenginewatch.com/links/news.html Search Engine Watch’ links til nyheder.
Danske aviser, medier m.m.
Danske Jubiis guideoversigt, under overskriften Medier giver oversigter over: Danske, europæiske og internationale aviser, radio og tv. Speciel interessant fordi den har danske medier af enhver slags, fra landsdækkende aviser til små lokale blade. De vil normalt ikke kunne findes på de nedennævnte udenlandske oversigter.
soeg.jubii.dk/guide Jubii’s emneguider.
Internationale oversigter:
ABYZ Newslinks er en geografisk inddelt oversigt over samtlige lande. Fortrinsvis aviser, men der er også radio og tv, internetmedier, magasiner og pressebureauer. Siden er rimelig godt opdateret, dvs. der er få døde links. Sprogene er overvejende engelske medier. Det er let at orientere sig i medietype, interesse, sprog og om det er landsdækkende eller lokalt. Her kan du bl.a. finde en af de mest berømte internetmedier, nemlig BBC.
Den svenske Kiosken har links til ca. 16.000 medier geografisk inddelt efter kontinent, herefter land. Man bliver dog ofte skuffet med at linket ikke virker. Desuden angiver de ikke mediets sprog.
All You Can Read påstår at have den største mængde, og tallet 26.500 magasiner og aviser er da også imponerende. Inddelingen er nogenlunde som de to ovennævnte. Den har en noget anderledes søgefunktion og så er den temmelig plastret til med annoncer og reklamer.
Journalistlinks er en dansk side med en masse links til nyhedsstof. Siden er lavet for journalister, men "almindelige" nyhedsinteresserede kan sagtens finde mange interessante links her.
Journalism Net er et andet websted for journalister. Det linker ikke til så mange medier, men er snarere en slags værktøjskasse for aktive journalister.
www.abyznewslinks.com Abyz Newslinks. International medieoversigt
www.esperanto.se/kiosk Den svenske Kiosken. International medieoversigt
www.allyoucanread.com All You Can Read. International medieoversigt.
www.journalistlinks.dk. Dansk side for journalister
www.journalismnet.com Journalism Net. Journalisternes værktøjskasse
Søgemaskiner med nyhedssøgning:
Altavista: Vælg fanebladet ”News” over søgefeltet. Har en snes hovedemner. Men ingen danske medier. En virkelig god nyhedssøgning!
Alltheweb: Vælg fanebladet ”News”. Kan afgrænse til 49 sprog. Mange danske aviser.
Google: Meget stor, men få afgrænsningsmuligheder. Ingen danske aviser. Kategorier. Begrænset avanceret søgning. 4.000 nyhedskilder. Gemmer 1 måned.
Yahoo: Meget avanceret søgninger med gode afgrænsningsmuligheder.
Man skal passe på med kun at nyhedssøge i søgemaskinernes nyhedssøgning – prøv også almindelig websøgning! Faktisk kan almindelig websøgning i flere tilfælde være bedre end søgemaskinernes nyhedssøgninger! Søgemaskinernes nyhedssøgning har på forhånd udvalgt nogle nyhedsmedier som de henter deres oplysninger fra. Google News og Altavista News vil ikke i klammeri med landenes lovgivninger om dybe links. Men de indekserer jo websider. Og ajourfører jævnligt. Også nyhedssider. Det er forvirrende at man altså ikke bare skal søge nyheder ved søgemaskinernes nyhedssøgning, men også gennem almindelig websøgning. Men hvis bare man ved det, kan man i det mindste tage højde for det!
www.alltheweb.com Oprindelig norsk søgemaskine med nyhedssøgning
www.av.com Altavista. Ordsøgemaskine med nyhedssøgning.
news.google.com Google’s nyhedssøgning
news.yahoo.com Yahoos nyhedssøgning
Søgemaskiner til dagsaktuelle nyheder:
Der findes ganske mange søgemaskiner som har specialiseret sig i at søge efter nyheder. De fleste af dem er begrænset af at de kun søger i de flygtige artikler som medierne selv har valgt at bringe på det synlige internet. Hvilket man skal være opmærksom på: Der er intet som kan erstatte en artikelsøgning i en avisartikeldatabase!
Her er imidlertid et lille udvalg af de som jeg mener er de bedste til formålet:
Daypop bringer dagens nyheder fra 7.500 aviser, magasiner og weblog. Avanceret søgning med afgrænsning på nogle sprog (ikke dansk), lande (bl.a. Danmark) og 4 typer af kilder. Daypop søger i 17.000 aviser, online-magasiner og weblogs verden over (man kan søge i enten det ene eller det andet. Eller begge dele på en gang). Tidsmæssigt synes den at gå ca. 1 uge tilbage. Den påstår at gennemse disse websteder mindst en gang om dagen. (Det holder nu ikke altid stik. Daypop er et enmandsforehavende – Daniel Chan. Hvis han er optaget andetsteds, ja så er der intet at gøre!)
Rocketnews eller Rocketinfo søger aktuelle nyheder op til 5 dage gamle i over 6.000 internetkilder. Ringe avanceret søgning. Tilsyneladende ingen danske kilder.
World News er en søgemaskine som har en god avanceret søgning, bl.a. kan man indstille til at søge på danske nyheder og på hvor mange dage man vil gå tilbage. Den bærer dog noget præg af at den skal servicere folk fra USA om hvad der sker rundt omkring i verden.
www.daypop.com Enmandssøgemaskinen Daypop over flygtige nyheder
www.rocketnews.com Rocketnews, søgemaskine til nyheder, weblogs m.v.
www.worldnews.com World News. Søgemaskine til dagsaktuelle topnyheder.
Tidsskrifter, magasiner mv.
Aviser er gode til nyheder, men ofte har man også brug for noget mere dybtgående, fx magasiner eller tidsskrifter. Også disse kan man finde online og i fuldtekst.
Find Articles er en fuldtekstdatabase over indholdet i ca 300 tidsskrifter og magasiner. Det er som oftest meget grundige artikler man finder. Det er ikke de helt store og anerkendte tidsskrifter, men mere på mellemplan. Populærtidsskrifter er ikke med.
Mag Portal ligner lidt Find Articles. Det er både et emnekatalog og en ordsøgemaskine.
Disse søgemaskiner er specialiserede i at søge på artikler. Også andre søgemaskiner til det usynlige internet kan søge artikler, men her får man så altså også andre former for dokumenter med.
Endelig findes der et hav af tidsskrifter på internettet som ikke bliver indekseret nogen steder. For de fleste af disses vedkommende skal man kende tidsskriftet for at kunne finde dets arkiv. Hvilket jo kan være vanskelligt hvis man bare vil søge på et emne. Lidt hjælp er der at hente i Københavns Kommunes Bibliotekers bibliotekssøgesystem. Her henvises fra de trykte tidsskriftudgaver til internetudgaven (i det omfang en sådan findes). Fordelen ved denne metode er at den fortrinsvis finder danske tidsskrifter!
www.findarticles.com Find Articles. Fuldtekstdatabase med tidsskriftartikler.
www.magportal.com Mag Portal.
www.bibliotek.kk.dk Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside.

Ingen kommentarer: