lørdag den 13. september 2003

Nye indspark til at få gang i internettet
Nye undersøgelser både i USA og Danmark tyder på at internettet er ved at nå et mætningspunkt blandt brugerne. I hvert fald når det gælder søgning af information. Enkelte tendenser tyder endog på at nogle dropper internettet fordi det er for uoverskueligt. Det var forudsigeligt: Internettet er ikke noget man ”bare” bruger, det er noget som kræver at man lærer det. Reklamer kan have været med til at opbygge illusion om hvor let det skulle være, jf. telefonreklamen hvor en person på ingen tid finder ud af Danmarks højeste punkt. Men er efterfølgende blevet skuffede.
Folkebibliotekerne har i de sidste mange år afholdt introduktioner for deres brugere om hvordan man finder information på internettet. Både for nybegyndere og for mere trænede brugere. Og ganske gratis eller for små penge.
Nu er Danmarks Radio og Københavns Kommunes Kursuscenter også gået i gang. Forhåbentligt vil dette medføre at flere bruger internettet mere effektivt. Københavns Kommunes Biblioteker har en gruppe ”rejsende undervisere” som har forskellige tilbud om at søge på internettet: avanceret internetsøgning, det usynlige internet og søgning i specielle emner. Dette udbud er rettet mod de som er villige til at betale for at få en mere dybtgående og længerevarende kursus.
Interesserede kan kigge på:
Danmarks Radio: www.dr.dk/klikstart
Københavns Kommunes Biblioteker, De Rejsende Undervisere: www.bibliotek.kk.dk/rejsende_undervisere

Ingen kommentarer: