torsdag den 12. juni 2003

Find citater på internettet.
Hvem sagde at der er noget råddent i Danmark? Og med hvad er det nu land skal bygges? Og hvad er nu den fulde tekst til Dybbøl Mølle maler helt ad helved til? Kort sagt: hvordan finder du oplysninger om citater på internettet?
Der er ikke et bestemt internetsted, men her er fire forskellige teknikker du kan bruge, alt efter hvilken type citat det er.
Første metode: søgemaskiner. Svarer til at skyde med spredehagl. Allerførste råd er at bruge citationstegn (””) om citatet: ”something is rotten in the state of denmark”, eller bare brudstykker fra citatet: ”something is rotten” denmark. Alle større søgemaskiner, Google, Alltheweb, Altavista og ez2www er gode til denne form for citatsøgning. Den store bagdel er at der enten er for meget overflødigt med – eller også finder man slet ikke noget.
Anden metode: Find en citatsøgemaskine. Fordelen ved disse er at de kun søger citater. Bagdelen er at den ultimative citatsøgemaskine ikke er opfundet! Nogle er endda specialiserede til fx kun at søge citater om bestemte emner eller citater fra bestemte professioner.
Gode oversigter finder man her: Folkebibliotekernes Netguide: klik i den alfabetiske emneordsliste øverst oppe under c og finder ordet citater. Her dukker pt. 6 forskellige citatsøgemaskiner op. Bedre er dog at søge i Librarians Index to the Internet. Her finder man lettest en oversigt over søgemaskiner ved at søge med ordet quotations i søgefeltet. Udvalget er 66 søgemaskiner. Fordelen ved at bruge disse to emnekataloger er at der er forklarende noter til hvad citatsøgemaskinerne søger i. Brug også FNG til de danske citatsøgemaskiner (de er små og få).
Tredje metode. Forudsætter at du nogenlunde ved hvem der er ophav til citatet. Kort går den ud på at finde fuldtekstbøger på internettet og derefter bruge søgefunktionen i Internet Explorer (Klik på Rediger og Søg, genvej: ctrl + B). Denne weblog har den 25.11.02 lavet en lille oversigt over sådanne virtuelle biblioteker. Et af dem er Digital Library som har næsten 20.000 bøger liggende til gratis afbenyttelse. Det er let at søge efter forfatter, titler, emner mm. Prøv fx under Shakespeare, William og klik på Hamlet. Indstil den på at vise hele teksten. Klik nu Rediger og Søg (eller ctrl + B), skriv fx rotten i søgefeltet, og teksten rykker nu ned til hvor dette ord forekommer.
Fjerde metode. Gælder meget kendte værker som Bibelen, Koranen o. lign. Disse har som oftest en eller anden side hvorfra man kan finde citater. Bibelen således The Bible Gateway . På denne adresse er mulighederne for at søge store, især I den avancerede søgning. Tilsvarende kan findes for Koranen og andre værker. Men også hvis man vil finde sangtekster til musikgrupper. Her kan man opsøge disse musikgruppers hjemmeside. (Se hvordan under adressesøgning i denne weblog, 14.10.02.)

Ingen kommentarer: