torsdag den 19. juni 2003

Emnekatalog til det usynlige internet: The Invisible Net.
Webloggen har før omtalt det besværlige usynlige internet. Et kort resume: Det usynlige internet rummer flere hundrede gange så mange dokumenter som det ”synlige”, dvs. det du kan finde ved at bruge søgemaskiner. Den enkleste, men stadig besværlige måde at finde disse usynlige ressourcer er at finde steder hvorfra du kan søge på det usynlige internet. (Se webloggen 28. august 2002 og 27. oktober 2002,).
Emnekataloget The Invisible Net er et sådant sted. Det består kun af ca. 1.000 steder. Men til gengæld er udvalget af Chris Sherman og Gary Price (fra Free Pint, Search Engine Watch, Resourceshelf m.m.). Og udvalgt efter bibliotekariske principper. De har bl.a. set på kvalitet, om det er gratis og om stederne har et godt ry.
Lad det være sagt med det samme: dette er ikke noget idealt katalog. Men det kan bruges til at få en fornemmelse af hvad det usynlige internet egentligt er for noget. Så betragt det mere som en slags sightseeing end som et søgekatalog. Hvis du ikke er interesseret i en sådan sightseeing, ja så stop læsningen her!
The Invisible Net er ret enkelt at bruge (men derfor ikke nødvendigvis ubesværet!). Men undlad at bruge søgefeltet! Forsiden består af 18 hovedkategorier. Klikker man på et af dem, får man en undermenu (dropdownmenu) som man kan vælge fra. Herefter får man så et varierende antal henvisninger til internetsteder hvorfra man kan søge på det usynlige internet. Der er korte beskrivelser af disse steder, oplysning om hvorfra på siden man kan søge samt et par henvisninger til lignende steder. Det er meget forskelligt hvor meget man finder under de forskellige emner. Under Science og Entertainment/Music er der ganske meget.
Under U.S. and World History er der kun to underkategorier: USA og World. Vælger man World, kommer der 11 forskellige søgemaskiner frem (tryk på related pages for at få en del flere!). Udvalget er fortrinsvist fra engelsksprogede lande. En af de fundne søgemaskiner er Picture Australia. Den kan bl.a. finde 2.681 billeder af Sydney Opera fra alle mulig og umulige vinkler. Fordelen er at der er nyttige oplysninger om billedet, bl.a. ophavet og hvor man kan bede om lov til at bruge. Det sker ikke ved billedsøgning på almindelige søgemaskiner.
Emnekataloget lider af kendte skavanker: Det kan være svært at skelne mellem synlige og usynlige resultater, udvalget dækker fortrinsvis USA og Canada og der er døde links (databaser har det med at gå ned ofte). Målgruppen er informationssøgere som er interesseret i mere dybdegående stof og som har en del tid og tålmodighed til rådighed. Fx studerende, journalister og entusiastiske amatører.
The Invisible Net ændrer ikke ved at søgninger på det usynlige internet stadig er til de små kvalitetssøgninger, og for internetsøgere udstyret med god tålmodighed. Synd, for det er på det usynlige internet at det meste af det dybtgående og mere kvalitetsprægede stof befinder sig.

Ingen kommentarer: