onsdag den 5. marts 2003

Hurtig ordbog til søgemaskiner
Støder du tit ind i uforståelige ord når du bruger søgemaskinerne? Og hvorfor har ord tit forskellige betydninger, alt afhængig af hvem der bruger dem? Nu er der kommet (endnu en) ordbog: Search Engine Dictionary . Samme kan også downloades gratis i pdf-format. Formålet med siden er dels at bringe forklaringer, dels at forsøge at sætte en standard for hvad ordet bør betyde. Det er nemlig sådan at mange ord i søgemaskinesammenhæng bruges i flæng og ofte med tvetydige betydninger.
Hvis du fx har glemt hvad http står for, så får du at vide at ”Hypertext Transfer Protocol. HTTP is the most common transfer protocol used to facilitate communication between servers and browsers.” Der er henvisninger til lignende emner og ord, her til Browser: a.k.a. Web browser A program used to display Internet content. Two of the best-known and most widely used browsers are Netscape Navigator and Microsoft Internet Explorer. Browsers read coded (HTML, JavaScript etc.) pages and display them as web pages. Browsers typically include features such as bookmarks, back & forward buttons etc.
Ordbogen er generelt let at finde rundt i, men ord som fx weblog skal findes under blog. Siden er en meget forkortet udgave af en trykt ordbog af André le Roux.
Som antydet ovenfor er dette ikke den eneste af sin type. Prøv fx den som af mange anses for den bedste:
www.pcwebopedia.com (den såkaldte Webopedia), eller:
www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html som er Berkeley Universitetsbiblioteks bud på "Glossay of internet & Web Jargon"

Ingen kommentarer: