lørdag den 15. februar 2003

En præcis feltsøgning udvandet? Om .edu
Topdomænet .edu bliver nu udvidet efter 1. april i år. Topdomænet er nu forbeholdt højere læreanstalter i USA med en studietid fra 4 år og opefter. Det omfatter ca. 7.500 websteder fordelt på ca. 6.000 læreanstalter. For internetsøgere er det en fordel at kunne afgrænse sine søgninger til .edu. Man har som regel kunnet regne med at fund herfra stammede fra veldokumenterede informationer fra kvalitetskontrollerede uddannelsesinstitutioner.
På internettet må kvalitetskrav ofte vige for kommercielle interesser. Der er gået prestige i at få sit domæne registreret som .edu. Alternativet er at få det registreret som .com. Det har før været tilfældet for den blomstrende underskov af alternative uddannelser af såvel høj som tvivlsom kvalitet.
Organisationen som tildeler .edu-topdomænet har besluttet at gøre det muligt for andre end de førnævnte at få tildelt topdomænet. Mange statsanerkendte uddannelsesinstitutioner ser det som en uheldig sammenblanding: fx bliver en skole med en seks måneders skønhedsuddannelse nu sidestillet med velrenommerede universiteter. De alternative og ofte dyre private uddannelser som fx kosmetologer ser det derimod som en anerkendelse af denne type uddannelser. En anerkendelse som de mener burde have fundet sted for lang tid siden.
Situationen kompliceres af at i internettets barndom var grænserne flydende så fx udenlandske skoler som London Business School fik tildelt topdomænet .edu.
Det er uvist om det er en fordel for uddannelsessøgende at de nu ikke ud fra topdomænet kan skelne mellem de to vidt forskellige former for uddannelse. Det bliver lige så interessant at se hvilken effekt det får for informationssøgning. Internettets størrelse skaber et stort behov for at kunne afgrænse meget præcist. Bliver den mulighed udvandet når de to typer af institutioner får samme topdomæne? Det er helt modsat hvad der er sket for .com: Det bliver opdelt i forskellige topdomæner som fortæller hvad type firma der er tale om, fx luftfart, advokater.

Ingen kommentarer: