torsdag den 2. januar 2003

Eller-kommandoen.
Den almindeligst brugte søgesprogskommando er og (se 8.12.2002). Men i følgende tilfælde kan det være praktisk med eller:
- Hvis man er usikker på stavemåden, fx: Søndre Stand eller Sønder Strand eller Sønderstrand
- Forkortelser, fx DCHR eller Danish Center for Human Rights
- Entals- eller flertalsformer, fx elefant eller elefanter.
I sådanne tilfælde er det praktisk at kunne få søgt på alle ordene på en gang i stedet for at lave 2 eller 3 søgninger. Eller-kommandoen er som de to andre søgesprogskommandoer og og ikke ikke standardiseret. Man skal derfor vide hvordan man angiver eller i de forskellige søgemaskiner.
Følgende gælder i de største søgemaskiner:
Google: Skriv OR, engelsk eller med store bogstaver, fx: ”søndre strand” OR ”sønder strand” OR sønderstrand.
Alltheweb: Undgå den simple søgning og brug i stedet den avancerede. Afkryds ”should include” i ”Word filters” og skriv et søgeord i hvert af de tre felter.
Eller-søgninger har den store bagdel at de ofte giver mange resultater. Det kan derfor godt betale sig at søge i felter (se 4.11.2002), især titel-feltet er velegnet. I Google ville søgestrengen så se således ud:
intitle:”søndre strand” OR intitle:”sønder strand” OR intitle:sønderstrand
(Jeg har med vilje lavet denne lidt komplicerede søgestreng for at vise hvordan man kan kombinere frasesøgning, søgesprogskammandoer og feltsøgning).
I Alltheweb er det bedste igen at bruge det avancerede søgebillede. Her skal man så huske også at indstille Word Filters på In the title (i alle tre).

Ingen kommentarer: