søndag den 8. december 2002

Søgesprog.
Søgemaskinernes søgefelter bygger på to principper: feltsøgning og søgesprog. (Læs om feltsøgning den 4. november 2002). I teorien to enkle principper, men svære at gennemskue i søgemaskinernes avancerede søgebilleder.
Søgesprog bygger på et matematisk-logisk princip: To eller flere mængder (fx a og b), som indbyrdes overlapper hinanden, kan opdeles i forskellige områder. Oversat til søgemaskine-praksis: En søgning på internetsider efter søgeordene a og b kan have tre udfald: 1. De internetsider hvor både a og b er, 2. de internetsider, hvor a er, men ikke b (og omvendt), og 3. de internetsider hvor enten a eller b er. Forenklet:
Udfald 1: a og b optræder.
Udfald 2: a ikke b optræder.
Udfald 3: a eller b optræder.
Vi har genfundet de tre såkaldte operatorer: og, ikke og eller!
Søgemaskiner som Google og Alltheweb bruger disse operatorer. Når de oplagrer de milliarder af internetsider i deres database, opstiller de alle ordene i lister med henvisning til den internetside hvor de kom fra. Når så du søger på et ord, checker søgemaskinen ordet i listen, kobler det til alle de internetsider hvor ordet optræder og viser dig en resultatliste. Det går hurtigt, under 1 sekund.
Operatoren Og – med tilføjelsen ” ” og stopord.
Operatoren Og behøver man normalt ikke skrive. Søger du på to eller flere ord, opfatter søgemaskinen mellemrummet mellem ordene som et og (udfald 1). Det kan være en fordel: Hvis du fx søger på voodoo haiti, finder søgemaskinen de internetsider hvor både ordet voodoo og ordet haiti optræder, men ikke nødvendigvis ved siden af hinanden.
I andre tilfælde er det en bagdel. Hvis du fx skriver erik høy, finder søgemaskinen som før alle de internetsider hvor erik og ordet høy optræder. Alltheweb finder eksempelvis 377.000 internetsider bl.a. fordi høy på norsk betyder høj. Her er det en bagdel med det automatiske og. Derfor har de fleste søgemaskiner indrettet søgefeltet sådan at anførselstegn (” ”) omkring to eller flere ord ophæver det automatiske og. I eksemplet fra før: søgningen ”erik høy” (med anførselstegn) giver kun 151 internetsider, men nu kun på personnavnet!
Og-operatoren behøver du kun at tænke på hvis et søgeord er et stopord, dvs et småord på to-tre bogstaver og små tal, fx the, a, an, der, die, das, dem, il, le, la osv. Her skal du skrive + foran ordet (uden mellemrum!), med mindre ordet står i anførselstegn.
Generelt om anførselstegn og og-operatoren.
Anførselstegn er gode til at søge navne, citater, (musik)tekster og til at besvare paratvidenspørgsmål: ”palle lauring”, ”med lov skal man land bygge”, ”så er vi færdig med den dag”, ”højeste bjerg i verden”, ”verdens højeste bjerg”.
Operatoren Ikke
Ikke-operatoren udelukker internetsider hvor bestemte ord optræder. Den er praktisk at have i baghånden hvis man får mange hits og gerne vil udelukke ubrugelige hits. En søgning på voodoo giver både et fotoprogram med det navn og den kultiske foreteelse som stammer fra Haiti. Her kan fotoprogrammet udelukkes ved at bruge ikke-operatoren.
Operatoren Eller
Operatoren eller kan bruges til at søge på flere ord på en gang, fx udenrigsministeriet [eller] udenrigsministeren [eller] udenrigsminister.
Så starter forvirringen!
I eksemplerne er og , ikke og eller sat i skarpe parenteser, for det kræver at man har nogle symboler for dem. Og her breder forvirringen sig. Det almindeligste er at bruge +, - og ”or”. Men afhængigt af søgemaskinen vil man også kunne finde and/&, not (and not), or og at de skal angives med store bogstaver. De danske ord, og, ikke og eller bruges sjældent, selv i Danmark. Check vejledningerne før du begynder at bruge operatorerne.
Eller brug din viden om operatorer til at forstå hvad der står i de ofte svært fattelige avancerede søgebilleder. Her er et udvalg af hvordan de tre operatorer og anførselstegn kan optræde:
Og: Must include (Alltheweb), All these words (Altavista), Med alle ordene (Google)
Ikke: Must not include (Alltheweb), And none of these words (Altavista), uden ordene (Google)
Eller: Should include (Alltheweb), Any of these words (Altavista), Med nogle af ordene (Google)
“ “: This exact phrase (Altavista), Med den nøjagtige sætning (Google).
Med viden om de tre operatorer og anførselstegn er det lettere at forstå disse kryptiske formuleringer.

Ingen kommentarer: