mandag den 11. november 2002

Love, cirkulærer m.m. på 3 minutter
Kan du finde love og alt hvad dertil hører på tre minutter. Svaret er ja, hvis det drejer sig om gældende love og du har et nogenlunde kendskab til ministerierne.
Nemlig i databasen Retsinformation. Den har en søgefunktion, men den er så besværlig at bruge at Retsinformation har oprettet nogle genveje til at finde vej gennem lovjunglen. Og det fungerer rigtig godt så længe vi snakker gældende love. Og det kræver et vist kendskab til lovgivning. Ikke-gældende love er sværere at finde.
Del søgningen op i tre trin:
1. Hvis du ved hvilket ministerium loven hører ind under, klikker du på i menuen Ministerieindgang. Vælg ministerium og kik på lovoversigten.
2. Hvis du ikke kender ministeriet, så klik på menuen Danske Love. Det har bl.a. en kronologisk fortegnelse over danske gældende love fra 1665 og til for nogle få dage siden. Kender man datoen for sin lov er det enkelt at finde den; ellers gør følgende: Klik i rediger, søg på denne side (genvejstaster: ctrl + B). Skriv et ord i søgeboksen og klik Find næste indtil boksen oplyser at der ikke er flere.
3. Hvis du stadig ikke finder noget, er der en sidste mulighed: Loven hedder slet ikke det som du tror den hedder! Gå igen ind i Danske love, men klik denne gang på Populærtitler. Det er en alfabetisk fortegnelse over populærnavne til lovene. Fx hedder rockerloven ikke rockerloven, men Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme. Og indeholder ikke ordet rocker en eneste gang.
Nu skulle du gerne fundet frem til den lov du søger. Det gode ved ministerieindgangen er at du her ikke bare får selve loven, men hele apparatet bagved. Klikker du på den ønskede lov, fx Lov om social service, får du bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, meddelelser, skrivelser, domme, afgørelser, kendelser m.m. Altså al den dokumentation du kan finde.
Brug søgeboksen i Rediger til at lede efter det du er ude efter.
Retsinformation er meget ajourført. Men du kan i undtagelsestilfælde komme ud for at skulle bruge en lov som er meget ny. Eller vil finde en endnu ikke vedtaget lov. Så brug Folketingets hjemmeside, eller eventuelt de enkelte ministerier hjemmeside: Folketinget har under menuen Dokumenter bl.a. Lovforslag fordelt på ministerieområder. Du kan på Folketingets hjemmeside se en oversigt over ministerierne under menuen Andre Netsteder, Ministerierne. Her vil du ofte også kunne finde baggrundsmateriale om lovstof, foldere og brochurer o.lign.
Så skulle din dokumentsamling være komplet. Nu melder sig så ofte problemet: Hvordan fortolker du alle disse dokumenter, hvordan klager du over afgørelsen, spørger om jura osv. osv. Til den ende kan du bruge Vejle biblioteks Juraport. Det nemmeste er at bruge emneindgangen. Den er enkel at bruge. Slutresultatet er fire forskellige former for materiale: Love og cirkulærer i bearbejdet form, Lovtekster og regler (det samme som Retsinformation), Læs på biblioteket (bøger, tidsskrifter m.m.) og Organisationer.

Ingen kommentarer: