onsdag den 21. august 2002

Trunkering
En af bibliotekarers mest anvendte søgeteknikker er at trunkere en søgning. Mest almindeligt er højretrunkering. I biblioteksbaserne er det normalt et spørgsmålstegn, fx betyder udenrigsminister? at man vil søge på alle ord der starter med udenrigsminister. Dvs. ord som udenrigsministeren, udenrigsministeriet, udenrigsministersekretær, osv.
Med internetsøgemaskiner forholder det sig helt anderledes. For det første er ikke ?, men * det mest almindelige trunkeringstegn. For det andet er det meget få søgemaskiner som anvender trunkering. Den største, alltheweb, anvender således ikke trunkering, ejheller Wisenut. Google bruger *, men ikke til trunkering! I Google betyder * en slags "ordmaskering". Prøv fx med "lars * trier" og "lars trier". Her betyder * at du har "maskeret" et helt ord (fx von). Husk, at der skal mellemrum på begge sider af *.
Metasøgemaskinen Ixquick bruger almindelig trunkering med * (de kalder det et jokertegn). Microsofts søgemaskine giver også mulighed for at trunkere. Her skal du gå ind i den avancerede søgning og afkrydse i feltet "enable stemming"
Konklusionen er altså: Hvis du vil trunkere, så brug Ixquick eller MSN. Hvis du kan nøjes med en slags ordmaskering, så brug bare Google. I Wisenut, Alltheweb (og Google) er du altså nødt til at foretage lige så mange forskellige søgninger som der er afledninger af et ord.

Ingen kommentarer: