søndag den 18. august 2002

Tænk journalistisk, ikke bibliotekarisk når du søger på internettet.
Bibliotekerne har standardiseret deres kataloger: formater, emneord, hvilke elementer der skal med i bogposterne osv. Men sådan er det ikke på internettet. Vidste du at bibliotekernes emneord er standardiserede? Det betyder at du skal søge på Fremmedlegionen, ikke fremmedlegion eller den franske fremmedlegion. For kun Fremmedlegionen er det standardiserede emneord. Sådan er det selvfølgelig ikke på internettet. Der hersker anarki og vilkårlighed.
Derfor er det godt at holde sig følgende for øje når du skriver i søgefelterne: Brug så vidt muligt anførselstegn, prøv at søge ved hjælp af sætninger og søg med ufuldstændige sætninger. Hvorfor nu det? Jo, tag fx spørgsmålet: hvem byggede Rundetårn? Det står garanteret på internettet. Søger du bare på det standardiserede emneord Rundetårn får du alt for mange poster. Tænk på hvordan denne oplysning vil stå på nettet: "I 1600 og hvidkål byggede Christian den 4 Rundetårn", eller "Christian d. 4 byggede Rundetårn i 1600 og hvidkål". Hvordan finder du så en sådan sætning? Jo, du skriver fx: "byggede Rundetårn", eller "Rundetårn blev opført" e.lign. Vupti, så får du langt mere præcise svar. (OK, jeg ved godt at Chr. 4 ikke stod med murerske og mørtel og byggede Rundetårn, det var bare et eksempel).

Ingen kommentarer: