fredag den 23. august 2002

Statistik
Statistik er et område hvor internettet virkelig har en aktualitetsberettigelse. De færreste biblioteker har råd til at abonnere på de nyeste statistikker. Alene Danmarks Statistiks boglige og periodiske udgivelser ville kunne ruinere et mindre bibliotek. Ydermere udkommer papirudgaverne ofte med så stor forsinkelse, at de er uaktuelle og kun har historisk interesse.
Der er altså al mulig grund til at bruge internettet. Men det er svært at finde statistik på internettet. Internettet bruger som bekendt ikke formkoder (som fx tekst, musik, statistik). Derfor kan de almindelige søgemaskiner kun bruges med en stor træning. Som regel et halsbrækkende foretagende. En gang imellem kan man være heldig hvis man: kombinerer ord som statistics og statistik med sine søgeord, kombinerer med årstal, land.
En anden måde er at forestille sig hvor en statistikkilde kunne være: Ønsker du statistik om rygning i Danmark kunne du prøve Tobaksskaderådets hjemmeside, eller Philip Morris. På begge sider vil du kunne finde statistik rundt omkring på deres hjemmesider.
Eller endnu bedre: finde en portal. En sådan har Danmarks Statistiks Bibliotek lavet.
www.dst.dk/bibliotek
Det har udarbejdet en linkside til en lang række virksomheder, organisationer og institutioner som udarbejder statistik, både i Danmark og udlandet.
De findes under menuen ”links til andre statistikkilder”. Den er opdelt i tre: ”Danmark”, Nationale statistikbureauer” og ”internationale organisationer”.
Danmark” fører til et lille emnekatalog med den nævnte linksamling. Desværre fører linkene kun til hovedsiden. Man skal selv finde rundt i undersiderne. Det kan betyde en del leden rundt.
Nationale statistikbureauer” er let at finde rundt i. Alverdens lande er simpelt hen listet op alfabetisk, det er bare med at trykke på landet.
De ”internationale organisationer” omfatter EU, OECD, FN med alle underorganisationer, Verdensbanken og øvrige (meget kort!).
Danmarks Statistiks oversigt kan suppleres af Folkebibliotekernes netguide,
www.fng.dk
Den har et lidt tilfældigt udvalg opdelt på Danmark, Norden og Europa
Af internationale portaler til statistik kan jeg nævne to i hver sin ende af detaljeringsgraden:
www.geohive.com Meget generel og oversigtlig. Den er groft sagt opdelt i global, regional og national statistik, og giver kun de helt overordnede tal. Og nogle diagrammer. Her er også links til landenes statistikbureauer.
www.berinsteinresearch.com Vælg menuen Resources/statistics. Og vælg bogstav i indexet (fx t – tobacco). Den er modsat Geohive for forskere.
Men uanset hvad: mundheldet om de tre former for løgn (hvid løgn, sort løgn og statistik) gælder om noget på internettet! Holder du dig ikke inden for de ovennævnte links, så kan du hurtigt komme ud i utroværdig statistik. Så tjek ekstra grundigt de sider som du finder.

Ingen kommentarer: