onsdag den 20. juni 2012

Oversættelser

Her har vi et billede fra en kinesisk nyhedsside. Vi kan se at der er noget hjemligt over siden. Men vi forstår den ikke rigtigt, da teksten er med kinesiske tegn:

Der står nogle gardere foran et fly. Vi genkender måske Copenhagen Airport. Vi aner et kinesisk flag på flyet. Så artiklen handler jo nok om det kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark 14.-16. juni. Men hvad står der? Og hvordan har jeg i det hele taget fundet den artiken? Det handler det følgende om, altså:
  1. Hvordan laver vi søgninger på sprog vi ikke kender?
  2. Hvordan får vi de for os uforståelige dokumenter gjort forståelige?

Søg på kinesisk!

Oversættelsesmaskiner muliggør søgninger på sprog vi ikke kender. Vi får derved mulighed for at finde sider som ikke er på de kendte sprog, fx dansk eller engelsk. Hvis vi fx gerne vil finde ud af hvad kineserne skriver på kinesisk om besøget i Danmark, kan du oversætte fx denmark visit til kinesisk. Både Bing og Google er enige om at det hedder 丹麦访问. Det ville kun kinesiskkyndige have vidst.

Herefter kan du så lave en søgningen med 丹麦访问  i fx Google, og oversætte "tilbage". Søgningen resulterer som forventet i en masse fund på kinesisk, med kinesiske tegn. Uforståelige for mig, som sikkert for så mange andre. Den ovenstående nyhedsartikel blev fundet på denne måde. For lige at illustrere: Begyndelsen af artiklen ser således ud:
人民网哥本哈根6月16日电(记者刘仲华)16日,中国国家主席胡锦涛结束了对丹麦为期两天的国事访问。当天的丹麦国家广播电视台网站发表文章称,中国国 家主席胡锦涛对丹麦的访问不仅是历史性访问,也是非常重要的访问。当前,中国不仅是一个重要的政治大国,还是一个重要的处在转型阶段的巨大市场,随着人民 收入水平的不断提高,越来越多的中产阶级可以买得起丹麦产品。而此次国事访问选择了最佳时机。中国代表团与丹方签署的10多份经济协议为丹麦带来了巨额投 资。

Det er der vist de færreste der forstår, så her følger oversættelsen fra Google, 

People in Copenhagen, June 16 (hawthorn) 16, Chinese President Hu Jintao ended a two-day state visit to Denmark. The day of the Danish National Radio and TV website published an article that Chinese President Hu Jintao's visit to Denmark is not only a historic visit is very important visit. At present, China is not only an important political power, or a huge market in the transition stage, with the continuous improvement of people's income levels, growing middle class can afford to buy Danish products. The state visit to chose the best time. Over 10 economic agreements signed by the Chinese delegation and the Danish side of Denmark brought a huge amount of investment.The Government of Denmark for a period of two-day state visit to the remarkable degree of attention to President Hu. Queen Margrethe II of Denmark in the 14 family rate in person at the airport to greet, accompanied President Hu in the morning by boat to examine the green development of the Copenhagen harbor on the 15th, held a grand welcome dinner that evening. Wulelupu estimate, Explorer of the Danish royal family, the royal couple to accompany President Hu's visit time aggregate more than five hours, an unusual reception specifications.President Hu's delegation of a two-day visit to Denmark from all walks of life have left a deep impression. Guy Haige Sen, Danish, director of the Nordic Institute of Asian Studies, received a welcome President Hu's dinner invitation. Are very pleased to have the opportunity to meet with President Hu him, "Danish sectors of the community are welcome President Hu's visit, Chinese President visit Denmark. Have been President Hu directly from China to Mexico to participate in the G20 summit, but bypass access Denmark. Denmark attention, also shows that the friendly relations between the two countries. " His dinner warm and friendly atmosphere impressed, "the size of dinner than ever welcome banquet, guests and hosts interactive atmosphere is good."Danish Environment Minister Ida Okun said, the degree of openness shown by President Hu Jintao and the Chinese delegation is pleased. In the meeting with the Chinese guests, we exchanged views on many issues. Their attitude is very mild and very open. This indicates that the Chinese government is working towards an increasingly open. The interest of the guests of the Danish environmental technology show exciting.Weafer Rees Miller, former Danish ambassador to China, spoke highly of President Hu's visit, President Hu Jintao's visit will greatly promote the the Dan bilateral relations forward the bilateral strategic partnership will have more more specific content in the context of the current financial crisis, China's economy was still able to maintain a higher speed of development is the only bright spot in the world. access to further enhance the confidence and determination of the Danish enterprises to cooperate with China. "(People's Copenhagen May 16 (Xinhua))

Og her er oversættelsen fra Bing:

People's daily online Copenhagen, June 16 (reporter Liu Zhonghua) 16th, Chinese President Hu Jintao ended on Denmark for a two-day state visit. Day of the Denmark national radio-television website published an article called, Chinese President Hu Jintao on Denmark's visit is not only a historic visit, access is also very important. At present, China is not only an important political powers, also is an important transition phase of a huge market, with the continuous improvement in the level of income of the people, a growing number of middle-class can afford to Denmark. This state visit has chosen the perfect time. Over more than 10 economic agreements signed between the Chinese delegation and home remedy for Denmark brought about a huge investment.
Denmark Government emphasis on President Hu for a two-day state visit impressive. Denmark family parents rate of amalienborg Palace in the 14th to airport, 15th, accompanying President Hu visits by boat Copenhagen Bay Green developments, held a Grand welcoming dinner that evening. Denmark Constable ullerup estimates that total Queens couple was accompanied by President Hu visits for more than 5 hours, receiving unusual specifications.
President Hu delegation's two-day visit to Denmark have impressed everyone. Denmark, Director of the Institute for Asian studies Gai·haigesen Nordic received welcome President Hu dinner invitations. Had the opportunity to meet with President Hu, he was very happy, "Denmark community welcome President Hu to visit, this is the first time Chinese President to visit Denmark. President Hu is available directly from China to Mexico to participate in the G20 Summit, but bypass access to Denmark. China Denmark attaches, as well as friendly relations between the two countries. " At a dinner he impressed by the warm and friendly atmosphere, "dinner banquet than ever are larger, and interactive atmosphere good. ”。
Denmark said Environment Minister yida·aoken, I, President Hu and pleased with the openness shown by the Chinese delegation. In meetings with Chinese guests, we exchanged views on many issues. Their attitude is very modest and very open. This indicates that the Chinese Government is becoming more and more open direction. Chinese guests on Denmark demonstrated interest in environmental technology exciting.
Denmark former Ambassador to China weifulisi·mile highly praised President Hu's visit, "Hu Jintao President's visit will greatly promote the development of bilateral relations forward Dan. Strategic partnership between the two countries will have a richer, more specific content. In the context of the current financial crisis, China's economy is still able to maintain a higher speed development, is the world's only bright spot. More boosts Denmark business confidence and determination to cooperate with China. "(People's daily online Copenhagen, June 16)
Jo, der er da kluntet sprog osv. Men til formålet er oversættelserne tjenlige. Faktisk giver det et unikt indblik. Jeg vil hurtigt springe over kildekritikken her. Selvfølgelig bør man undersøge hvem der står bag artiklen. Men det er ikke dette indslags tema. Det er derimod oversættelser, og begge maskiner klarer det nogenlunde lige godt. Alt taget i betragtning.

Der er emner som er bedre egnede til oversættelse end andre. Nyhedsområdet er allerede nævnt, men ikke alle nyheder. Indenfor fx sportsverdenen er der en særlig slags slang som ikke egner sig til oversættelser. I det hele taget. På områder hvor metaforer, billeder og underståede meninger er udbredt, virker oversættelserne meningsforvrængende. Hvor sproget er mere konkret og utvetydigt ser det ud til at oversættelserne er rimelige. Kort sagt: Konkrete beskrivelser er bedre egnede end abstrakte sprogblomstprægede.

Jeg kan umiddelbart se nogle ganske brugbare formål med sådanne søgninger:
  • Nyhedsartikler fra eksotiske lande.
  • Du skal rejse til et eksotisk sted, og vil gerne læse om dette, på det lokale sprog.
  • Eksotiske steders egne beskrivelser


Google Oversæt og Bing Translator 

Markedet for maskinoversættelser domineres af to store foretagender: Google Oversæt som startede i 2001 og Babelfish/Bing Translator som dengang allerede havde eksisteret i nogle år. Forskellen er at Babelfish i starten byggede på ordbogsoversættelser, Googles på sammenligninger af samme tekster på forskellige sprog.

De første år var kvaliteten på begge mildest talt ikke særlig god. Det tog år at udvikle grundlaget for hvad det er i dag. Svartiderne var langsomme. Fra 2006 begyndte det langsomt at blive bedre. Men selv i dag er det umuligt at nå op på samme standard som en menneskelig, professionel oversætter. Hvis der er bedst? Jeg ved det ikke. Jeg synes såvel Bing som Google laver mange fejl, omend på forskellig vis. Måske kunne mit råd lyde at prøve dem begge to. Meningsløse sætninger i en maskine kunne så muligvis blive forklaret i den anden.

For hvorfor er det nu godt? I teorien gør oversættelser internettet så meget mere brugbart. Materiale på for læserne uforståelig sprog bliver tilgængelige i en (måske) læsbar form. Men i praksis er kvaliteten af oversættelserne varierende, og ofte er ganske uforståelige. I værste fald misvisende. Dette skal man gøre sig klart. Det er maskinoversættelser, ikke menneskers oversættelser.

Et par eksempler kan måske illustrere dette. Først en dansk artikel fra Altinget oversat til  engelsk, og dernæst en spansk artikel oversat til hhv engelsk og dansk. Med rødt er angivet sætninger som er uforståelige, eller måske endda misvisende:
Kronepres kan udløse rentenedsættelse igen i dag. Trods rentenedsættelsen fra Nationalbanken i går, så er kursen mellem euro og kroner fortsat under pres. Euroen handles lige nu til kun 7,4310 kroner, et niveau der tyder på fortsat stor indstrømning af valuta til Danmark, og det kan føre til endnu en rentenedsættelse, siger Danske Bank. ”Hvis det viser sig, at Nationalbanken intervenerer i markedet, så er der ikke noget i vejen for at der kan komme endnu en rentenedsættelse allerede i dag,” siger Danske Banks chefanalytiker Arne Lohman Rasmussen. En rentenedsættelse i dag vil dog være et brud med det gængse mønster, som er at den slags meddelelser kommer en torsdag klokken 16. Chefanalytikeren kan ikke sige, om Nationalbanken faktisk intervenerer netop nu. ”Men det er Danske Banks holdning, at endnu en rentenedsættelse kun er et spørgsmål om tid, hvis valutaindstrømningen fortsætter sådan som bevægelserne i kronekursen tyder på,” siger Arne Lohman Rasmussen. 

Oversættelse af den til engelsk:
Crown Press may trigger rate cut again today. Despite the reduction of rates from the National Bank yesterday, then the exchange rate between euro and krone remains under pressure. The euro traded right now for only 7.4310 dollars, a level indicating continued strong inflow of foreign exchange to Denmark, and it can lead to another interest rate cut, says Danish Bank. "If it turns out that the National Bank intervenes in the market, so there is nothing wrong for there to be another rate cut today," says Danish Bank chief analyst Arne Lohman Rasmussen. An interest rate cut today will be a break from the usual pattern is that the kind of message comes on a Thursday at 16th. Chief analyst can not say whether the National Bank actually intervenes now. "But it's Danish Bank's position that a further rate cut is only a matter of time, the inflow of foreign exchange continues as movements in the exchange rate suggests," says Arne Lohman Rasmussen.

Her til sammenligning hvad Babelfish/Bing byder på:
Crown pressure can trigger interest rates again today. Despite interest rate cuts from the Central Bank yesterday, so is the exchange rate between the euro and Krone continued under pressure. Euro traded right now for only 7,4310 dollars, a level suggesting continued strong inflow of currency for Denmark, and this can lead to a further reduction in interest rates, says Danish Bank. "If it turns out that the Central Bank intervenes in the market, then there is nothing in the way of that there can be another interest rate reduction already today," said Danske Bank's Chief Analyst Arne Lohman as Rasmussen. An interest rate reduction today would, however, be a break with the usual pattern, which is that the kind of messages comes a Thursday at 16. Chefanalytikeren can not say whether the Central Bank actually intervenes just now. "But it is Danske Bank's position that another interest rate reduction is only a matter of time, if the currency inflows continues as movements in the krone exchange rate suggests," says Arne Lohman as Rasmussen.
Ok. det er måske ikke lige godt at oversætte "der er ikke noget i vejen for" med "there is nothing in the way of that". Det kan vi altid grine af. Og i det hele taget er det meget nemt at afvise at bruge sådanne maskinoversættelser med dette og lignende eksempler. Og det er også en meget bekvem måde at undlade at forholde sig til mulighederne i det.

Fungerer bedst med store sprog

Generelt fungerer Google Oversæt bedst fra et stort sprog til et andet. Ved små sprog oversætter Google ofte først til engelsk og dernæst videre til det andet. Et godt råd er derfor at undgå dansk hvis du vil oversætte uforståelige sprog, fx kinesisk, russisk eller fransk. Oversæt i stedet heller til engelsk.

Eller for at tage det den anden vej rundt, med denne artikel på spansk.

Alemania alcanza el pleno ante una rocosa Dinamarca. Alemania derrotó a Dinamarca (1-2) en la última jornada del Grupo B de la Eurocopa gracias a los tantos de Podolski y Lars Bender, que permiten al conjunto germano asegurar el liderato con pleno de victorias, por lo que se enfrentará en cuartos de final ante la selección de Grecia, mientras su rival danés queda eliminado pese a su buena imagen.
Alemania salió decidida a demostrar su superioridad atacando con decisión y presionando la salida de balón danesa. Gracias a ello Thomas Müller gozó de la primera ocasión para los germanos, bien desbaratada por la zaga rival.
De inmediato contestó Dinamarca, que pese a la calidad de su contrincante en ningún momento se mostró intimidada. Un lanzamiento de córner fue el primer aviso de sus intenciones. Sin embargo, en la contra siguiente una peligrosa internada de Podolski finalizó en los pies de Müller, cuyo remate salvó Andersen cuando ya se cantaba el gol en la grada.
Pese al descaro danés, Alemania seguía creando ocasiones con regularidad. Así, Podolski abrió el marcador al rematar un balón franco en el corazón del área tras una jugada por la derecha. El choque se inclinaba en favor de los hombres de Joachim Löw, pero Dinamarca no le perdía la cara. De este modo poco después Krohn-Dehli igualó de cabeza tras un córner, restableciendo las tablas y otorgándole a los suyos esperanzas de lograr el pase a cuartos.
Alemania reaccionó con presteza, gozando Podolski tras un tiro libre desde la frontal y Khedira llegando desde atrás, de nuevas oportunidades para desequilibrar el marcador. Enfrente, un lanzamiento lejano de Bendtner pasaba cerca del poste derecho de Neuer, aunque ya no se producirían más variantes hasta el descanso.

Her er den engelske oversættelse i Googles version:

Germany reaches full before a rocky Denmark. Germany defeated Denmark (1-2) in the last round of Group B of Euro thanks to goals from Podolski and Lars Bender, allowing the whole Germanic ensure the lead with perfect record, so it will face in the quarter-selecting final against Greece, while Danish rival is eliminated despite their good image.
Germany came out determined to prove his superiority by attacking with determination and pressing the ball out of Danish. As a result Thomas Müller enjoyed the first opportunity for the Germans, well behind foiled by rival.
Denmark answered immediately, that despite the quality of his opponent in no time was intimidated. A shot from a corner was the first notice of their intentions. However, in the following against a dangerous inmate of Podolski ended at the feet of Müller, whose shot was saved when he sang Andersen's goal in the stands.
Despite the brazenness Danish, Germany was creating chances regularly. Thus, Podolski opened the scoring shoot a ball free in the heart of the area after a move to the right. The crash was leaning in favor of Joachim Loew's men, but Denmark did not lose face. Thus shortly after Krohn-Dehli head equalized after a corner, restoring the tables and giving his own hopes for the pass to the quarterfinals.
Germany reacted swiftly, enjoying Podolski after a free kick from the edge and Khedira coming from behind, new opportunities to unbalance the score. Opposite, a pitch far from Bendtner passed near the bottom right corner of Neuer, although there would be no more variants to the rest.

Og i Bings version:

Germany reaches the full before a rocky Denmark. Germany defeated Denmark (1-2) on the final day of Group B of the UEFA European Championship thanks to goals from Podolski and Lars Bender, allowing the German set to ensure the lead with full of victories, so it will face in the quarterfinals before the selection of Greece, while its Danish rival eliminated despite their good image.
Germany came out determined to show their superiority, attacking decisively and pressing the Danish ball exit. As a result Thomas Müller was the first occasion for the Germans, well ravaged by rival behind.
Immediately answered Denmark, despite the quality of his opponent at any time was intimidated. A release of corner was the first warning of their intentions. However, in the following against a dangerous inmate from Podolski finished the feet of Müller, whose auction saved Andersen when already sang the goal in the grandstand.
Despite the Danish effrontery, Germany continued creating sometimes on a regular basis. Thus, Podolski opened the scoring to finish a ball Frank in the heart of the area after a move to the right. The clash was tilted in favor of Joachim Löw's men, but Denmark will not lose face. Thus shortly after Krohn-Dehli equalled head after a corner, restoring tables and giving their own hopes for the pass to the quarterfinals.
Germany reacted swiftly, enjoying Podolski after a free shot from the front and Khedira coming from behind, new opportunities for unbalance marker. Opposite, a distant Bendtner release passed near the right post from Neuer, although already more variants would not occur until the rest.


Og her den danske fra Google:

Tyskland når op på fuld før en stenet Danmark. Tyskland besejrede Danmark (1-2) i sidste runde af gruppe B i Euro takket være mål fra Podolski og Lars Bender, det hele germanske sikre føringen med perfekte rekord, så den vil stå i kvart-vælge finalen mod Grækenland, mens danske rival er elimineret på trods af deres gode image.
Tyskland kom ud besluttet på at bevise sin overlegenhed ved at angribe med beslutsomhed og trykke bolden ud af dansk. Som et resultat Thomas Müller havde den første mulighed for tyskerne, godt bag forpurret af rival.
Danmark svarede straks, at på trods af kvaliteten af ​​hans modstander på ingen tid blev intimideret. Et skud fra et hjørne var den første meddelelse om deres hensigter. Men, i det følgende mod en farlig fange i Podolski endte for fødderne af Müller, hvis skud blev reddet, da han sang Andersens mål på tribunerne.
På trods af den uforskammethed danske, blev Tyskland skaber chancer regelmæssigt. Således Podolski åbnede scoringen skyde en bold fri i hjertet af området efter et skift til højre. Det styrt blev skæve til fordel for Joachim Loew mænd, men Danmark har ikke tabe ansigt. Således kort efter Krohn-Dehli hovedet udlignede efter et hjørne, genoprette tabellerne og give sine egne forhåbninger til passet til kvartfinalen.
Tyskland reagerede hurtigt og nyder Podolski efter en frispark fra kanten og Khedira kommer bagfra, nye muligheder for at ubalance i score. Modsat, en pitch langt fra Bendtner passerede tæt på nederste højre hjørne af Neuer, selv om der ville være flere varianter til resten.
 

Ikke uventet har ingen af oversættelserne fanget ordspillet i overskriftens slangudtryk  ("el pleno"). Med de røde områder vil jeg gerne vise at den danske oversættelse er langt ringere end den engelske. Den engelske har mange fejl, men er betydeligt mere forståelig end den danske oversættelse. Uden at være sikker synes jeg også at man kan ane at den danske oversættelse har været turen rundt om den engelske maskine. Alle fejl der er i den engelske, er gentaget i den danske, plus der er kommet yderligere nogle meningsforstyrrelser til.

I alle de år jeg har fulgt oversættelsesmaskinerne har jeg kunnet konstatere at kvaliteten af oversættelserne er blevet bedre og bedre år for år, men der er langt igen. Så selvom situation i dag ikke er perfekt, vil den måske blive endnu bedre i løbet af nogle år. Man har lov til at håbe. 

Link
Googleblog.
Read Write Web.
Internetsøgning om oversættelser.

Ingen kommentarer: