tirsdag den 3. juli 2012

Billeder og ophavsret

Som bekendt skal du passe på med at anvende billeder som du finder på internettet. Selv om der ikke står noget om ophavsret, så gælder de internationale og nationale ophavsretsregler. Det er derfor at det er praktisk at anvende kontrollerede billedtjenester som fx Flickr hvor der er specificeret ophavsrettigheder ved hvert enkelt billede, Creative Common osv.

For søgemaskiner gælder der helt særlige regler. Google indekserer milliarder af billeder. Men har ikke umiddelbart lov til at bruge dem. Men hvad så med de små billeder som du kan se i Google Billeder? Dem har Google nu fået den tyske højesteret, Bundesgerichtshofs, velsignelse til at bruge.

Kendelsens præmisser er interessante. De giver søgemaskiner lov til at finde og indeksere de små billeder, hvad enten de er stillet til rådighed af ophavsrettighedsindehaveren selv, eller andre med denne ret. Selv hvis ophavsrettighedsindehaveren ikke har  lavet disse tekniske beskyttelser af sit billede, så er det nok at vedkommende har gjort det tilgængeligt online til at søgemaskinerne har ret til at vise billedet i lille format.

Ophavsrettighedsindehaveren bevarer altså kontrol adgangen til deres værker. Samtidig med at søgemaskiner med disse små billeder også bevarer retten til at linke til dem. For internetsøgere betyder det at vi fortsat vil kunne bruge søgemaskinernes billedsøgninger. Men altså stadig med behørig hensyn til billedernes ophav! 

Link
European poublic Policy Blog.
The Laboratorium.

Ingen kommentarer: