mandag den 10. maj 2010

Regeringers forsøg på "censur"

Medierne fremstiller af og til søgemaskinerne som Big Brother, især Google. Og det er skræmmende med al den information samlet et sted. Et mere medieoverset fænomen er at regeringer over hele verden forsøger at lægge pres på fx søgemaskiner gennem nationale love og politikker. Kina er her et helt oplagt eksempel.
Dette har en gruppe af firmaer, organisationer og uafhængige forskere arbejdet i flere år på at finde ud af hvad man stiller op med: Global Network Initiative. Altså kort sagt, hvordan dette forholder sig til at værne om ytringsfriheden og om privatheden på internettet. Det bygger på internationalt anerkendte menneskerettighedslove såsom fx den Internationale Menneskerettighedserklæring.
I fundatsen for Global Network Initiative hedder det bl.a. at det er regeringers pligt at overholde disse. Og ikke forhindre det fx ved at vedtage nationale love og politikker i strid med dette. De definerer forskellige begreber som ytringsfrihed og privatlivets fred (herunder den personlige sikkerhed).
Global network Initiative har en bestyrelse af otte repræsentanter fra forskellige firmaer (bl.a. fra Microsoft, Yahoo og Google), fire fra NGO'er (bl.a. fra Human Rights Watch), 2 forskere, to fra investeringsverdenen og en uafhængig plads.
For at gøre det hele mere overskueligt, har Google lavet et værktøj, Government Requests tool, hvor du kan se helt konkret hvad det går ud på. Her er på et kort og i nogle tabeller beskrevet hvor mange henvendelser regeringer har foretaget rundt omkring på kloden. Det drejer sig både om når regeringer henvender sig om udlevering af private oplysninger om firmaers kunder, og om hvor regeringer direkte anmoder fx søgemaskiner om at censurere deres databaser.
Der er al mulig grund til at være på vagt over for om søgemaskinerne misbruger al den information de samler. Både hvad angår sortering, censur og manipulation og hvad angår brug af oplysninger som deres brugere nødvendigvis må aflevere når de opretter konti og lignende. På den måde minder søgemaskinerne lidt om banker og forsikringsselskaber: De bygger på tillid.
Men samtidig skal man prøve at se på at søgemaskinerne også kan være et redskab til at styrke demokrati og udbredelse af information. Også uafhængig af regeringer. For som bekendt er ikke alle regeringer lige demokratiske. At diktaturstater som fx Kina i den grad har forstået at lukke af for befolkningens frie adgang til hele internettet, er vel et slående eksempel på hvor "farligt" den opfatter internettet.
Som bruger skal man prøve at skille tingene ad. Søgemaskinerne er selv hele tiden involveret i forskellige anklager. Ikke bare Google Books med ophavsrettigheder, men også Gmail Buzz hvor Google i april blev anklaget for at overskride regler for privatlivets fred. Og Google måtte erkende at de havde et hul som så blev lukket. Dog ikke tilstrækkeligt til at lukke sagen. (Feldman vs. Google, Californien). 
Link
Global Network Initiative.
Government Requests.
European Public Policy.
Business Week.
New York Times.

Ingen kommentarer: