mandag den 26. maj 2008

Online eller PC? Google vs. Microsoft

Google var i mange år kendt for at dræne alle firmaer for kloge hoveder. Men nu påstår nogen (se link nedenfor) at strømmen er ved at vende: Flere af Googles kendte medarbejdere forlader firmaet, angiveligt pga. bureaukrati og besværligheder med organisationen. Bl.a. med at få de forskellige afdelinger til at arbejde sammen. De fleste der forlader steder, klager over at der går alt for lang tid fra en ide klækkes til at den bliver realiseret, pga. interne problemer.
Andre mener dog at det er meget få og mindre vigtige medarbejdere som har det på den måde. Og at der intet har på sig at der er meget bureaukrati. I en virksomhed med over 18.000 ansatte vil der naturligvis altid være nogen som tager deres afsked. På et tidspunkt af masserekrutteringen må der uvægerligt være sluppet en del med ind som i det lidt længere løb ikke passede ind.
Der er gennem tiderne dog eksempler på snesevis af kendte medarbejdere der har dannet deres egne små virksomheder.
Google har en meget utraditionel personalepolitik: Gratis massage, vaskeri, kantine og 20 % fritid til andre aktiviteter. Ingen tvivl om at de ansatte alligevel knokler men at de ikke ejer hvad de skaber. En kultur som skabte vanskelligheder med samarbejdet med NASA's traditionelle 'ekspertpolitik'. Men som ikke desto mindre har vist sig at kunne skabe et af verdens mest magtfulde computerforetagender.
Efter nogle år med himmelflugt økonomisk set, ser det nu også ud til at stabilisere sig.
Kampen mellem Google og Microsoft er ud over en økonomisk kamp også en kamp om koncepter inden for software. Hvis Googles koncept med at være alverdens harddisk lykkes, vil Microsofts produkter blive værdiløse. Og omvendt. Omkring ½ mia. bruger i dag Microsofts Office. Heroverfor står så Googles webbaserede produkter. Hvor de mest markante vel er Gmail, mobilprodukter og Dokumenter.
Google Dokumenter havde i november 2007 1,6 millioner brugere, eller syv gange så mange som året før. Og et par markante institutioner har valgt Google som postssystem i stedet for Microsoft.
Link
Google Blogoscoped.
CNN Money.
Ney York Times.
Newsvine.

Ingen kommentarer: