onsdag den 28. maj 2008

Microsoft står af skanningsprojekt

Live Search Books og Live Search Academic var Microsofts modstykke til Google Books og Google Scholar. Begge startede i 2006, og de er nu begge blevet lukket, og er i stedet blevet integreret i de almindeligewebresultater. Projekterne nåede at indskanne 750.000 bøger og 80 mio. artikler. Microsofts officielle holdning er nu at det er udgiverne så skal stå for indskanninger og publicering på internettet.
Set fra et bibliotekssynpunkt er det mest nedslående måske at Microsoft samtidig lukket ned for deres bogskanningsprojekt. Her må det altafgørende være at bibliotekernes bogbestande bliver indskannet så hurtigt som muligt så det bliver muligt i hvert fald a søge inde i bøgernes tekst sideløbende med de bibliografiske databaser.
Dette er et alvorligt tilbageslag for Open Content Alliance, der forsøger at undgå alle de ophavsretsproblemer som Google Books er løbet ind i.
Links
Microsoft blog.
Search Engine Land.
Internet News.

Ingen kommentarer: