onsdag den 23. august 2006

Google Videos politik over for porno ændret

En journalist, Peter, har i en email gjort opmærksom på, at Google Video har ændret betingelserne for at uploade videoer. Jeg har gransket lidt videre i sagen, og den er go' nok. Sætningen “pornographic or obscene” material er ændret til kun at omfatte “obscene” material. Til gengæld er der kommet en en genrekategori for “mature and adult”.
'Terms and conditions' forbyder dog stadig pornografisk materiale, se punkt 10 i disse. Det er uklart ifølge artiklerne hvad det egentlig vil betyde for indholdet i Google Video. For de som er interesserede, er der en diskussion i gang på Google Blogoscoped. Her plejer der at komme gode indlæg. Der er også illustrative links til eksempler på videoer, som kan være til diskussion.
Generelt er diskussionen for/imod porno vel efterhånden begrænset til børneporno. Googles stillingtagen til sådanne spørgsmål plejer at være at følge lov og ret i USA. Uden i øvrigt at blande sig i moralske, politiske eller religiøse spørgsmål. Så ændringerne kan måske bare ses som et udslag af at ville justere formuleringerne ind i forhold til lovgivningen i USA. Og så i øvrigt fralægge sig ethvert ansvar for eventuelle sagsanlæg om offentliggørelse af pornografi.
Link
Artikel i Techcrunch, se 13. august: 'Google Porn'.
Google Video, terms and conditions.
Google Blogoscoped diskussion om de ændrede betingelser.

Ingen kommentarer: