mandag den 10. april 2006

Google Scholar bliver bedre og bedre

Googles gratis søgeprodukter truer de dyre databaser, som i årevis har stået for kvalitet i videnskabelig søgning. Senest har et studie vist at Google Scholar er lige så god som Thomson ISI science citation index. (Nu Thomson SCientific). Den koster ellers op imod et hundrede tusinde kroner om året for universiteterne at abonnere på.
En videnskabeligt anlagt undersøgelse sammenlignede søgninger på 114 forskellige papers fra11 videnskabsområder udgivet mellem 1925 og 2004. For sådanne er citater vigtige, og her viste det sig, at for papers udgivet før 1990, fandt såvel Thomson ISI som Scholar det samme forhold mellem citater (sammenlignet mellem de enkelte papers). Dog således, at Scholar kvantitativt kun fandt omtrent halvdelen af hvad Thomson har med.
For papers efter 1990 var resultaterne ens, både hvad angår forhold og antal. Dette er ret overraskende, for mange af Thomson Scientifics dokumenter findes slet ikke offentligt tilgængeligt på internettet. At Scholar alligevel matcher på citat-området skyldes at Scholar trækker på en række rapporter, bøger, konferencereferater og andet fra det åbne internet. Så på citatområdet er der ikke noget grund til at foretrække dyre Thomson frem for Scholar.
Ikke alle er dog enige I denne undersøgelser. Især en computer science professor ved navn Peter Jacso kritiserer kraftigt Scholar. Men han er også rådgiver for Thomson.
At Scholar i løbet af ca. et års levetid allerede skulle være på højde med Thomson, bør vække til eftertanke. Sidstnævnte vil næppe udvikle sig væsentligt. Det samme kan ikke siges om Google Scholar.
Link
Artikel iUniversity Affairs.

Ingen kommentarer: