lørdag den 11. marts 2006

Google i endnu en retssag

Denne gang om billeder. Hjemmeside Perfect 10 “for voksne” med “smukke naturlige kvinder” (læs: nøgenbilleder) har indklaget Googles billedsøgning for at forbryde sig om ophavsretsloven. Googles billedsøgning skaber og viser nemlig thumbnail-kopier af fotoerne på den omtalte side. Sagen startede allerede i november 2004, og Perfect 10 vil have Google til at stoppe med at distrubuere omkring 3.000 billeder.
Disse thumbnails er ifølge retten stadig lovlige, men det er så meget andet ved dette ikke. Det er ikke Google selv, men copyright-pirater som betaler de 25,50 $ om måneden for dernæst at offentliggøre dem på internettet. Her finder Google dem så ganske banalt. Og mere: Google får også annoncepenge fra nogle af piratisterne, ifølge retten.
For at gøre sagen endnu mere speget, drejer det sig også om billederne er kunst eller ej. Men foreløbig har Perfect 10 fået rettens ord for at fotoerne både er professionelle, talentfulde og til tider kunst. Og at Google på denne måde skal tjene på den slags, finder Perfect 10 ulovligt.
Endelig tilbyder Google også billederne på mobil. Det samme som Perfect 10 selv gør, men mod betaling.
Google vil forventeligt appelere sagen, og mener i øvrigt ikke at det har nogen som helst betydning for langt hovedparten af dens billedsøgninger. Sagen er også relevant i forbindelse med digitaliseringen af biblioteker i USA, for Google henholder sig også her til paragraffen i USA’s lovgivning om Fair Use. Og så i øvrigt til at Google ikke kan holde kontrol med alt det som bliver indekseret.
Foreløbig har retten anmodet Google og Amazon om at samarbejde med perfect 10 om en løsning af problemet. Indtil 8. marts (kvindernes internationale kampdag).
Link
Cnet artikel.
Internet News artikel.

Ingen kommentarer: