torsdag den 5. januar 2006

Personsøgning 2: søgemaskiner
I foregående artikel skrev Internetsøgning lidt om personsøgning via vejvisere. Du kan også prøve de almindelige søgemaskiner. Problematikken er en lidt anden, fordi personoplysninger ikke er udskilt som en særlig del. Her nogle overvejelser du skal gøre inden du begynder at søge:
Almindelige navne/ualmindelige navne: Der er mange der hedder Peter Nielsen, men ikke Ulrik I. Uggerhøj. I det første tilfælde er der brug for mange former for afgrænsninger (se senere).
  • Ligefremt eller inverteret. Dette har normalt ikke den store betydning for udfaldet.
  • Forkortet eller skrevet fuldt ud.Hans Christian Andersen eller H. C. Andersen? Danskere kender ham under det sidste, udlændinge under det første
  • Dansk/udenlandske navne. Skrubbeltrang er der ikke mange der hedder i udlandet, men John Petersen er et meget almindeligt i udlandet. Her kan nationale eller sproglige afgrænsninger være relevant.
  • Mellemnavne. Skal de med eller ej, eventuelt som bogstavforkortelsen.
Mange af problemerne i det ovenstående kan løses ved at kombinere mulighederne med OR (eller). Det betyder at du søger på alle muligheder i en søgning.
Men normalt er problemet mere at afgrænse:
  • Gåseøjne er et af de mest effektive midler til at få færre, men mere præcise resultater. Gerne kombineret med OR. Specielt for meget almindelige navne, mindre for meget specielle navne. Fx ”ulrik uggerhøj” OR ”ulrik i uggerhøj”.
  • Internationalt: Hvis personen er internationalt kendt, kan det også betale sig at søge på alternative stavemåder, hvis bogstaverne æ, ø og å er involveret, altså fx ”ulrik uggerhoj”.
  • Almindelige navne: Hvis mange hedder det samme, må du prøve at præcisere ved at tilføje stilling, arbejdssted eller andre specifikationer, fx ”Henrik palle” journalist. Eventuelt også med feltkoder.
Endelig: husk at kombinere søgninger i vejvisere og søgemaskiner. Hvis man via Google finder ud af hvor en bestemt person er ansat, kan man prøve virksomhedens hjemmeside.

Ingen kommentarer: