fredag den 4. november 2005

Smagsprøver fra Google Print
Den 1. november genoptog Google som bekendt indskanningen af bogbestandene i en håndbog biblioteker i USA. Hidtil har det ikke været muligt direkte at søge på resultaterne af disse, så man kunne se hvordan det hele så ud. Men i dag gav Googleblog så nogle link til nogle af eksemplerne.
Alt minder ikke om de kendte søgninger fra Google Print. Måske kan man her se effekten af den voldsomme modstand mod indskanningen her? Se fx Googleblogs eget eksempel med Daisy Miller. Bloggen skriver at man her kan se hele bogen. Men linket henviser i stedet til en side hvor man kan søge i bogen, samt lave nogle generelle søgninger. Her kan du fx søge på england. Så kommer der nogle hanske små snipper af teksten frem. Faktisk kun en linje. Med henvisninger til siden. Mon man kun kan søge i bogen fra USA?
Til gengæld er det muligt at se nogle af de andre eksempler. Det tegner godt: De ligner de velkendte Google Print resultater: Fuldtekstbøger i god gengivelse, hurtige til at downloade (jeg ved ikke med 56K-modem?) og søgbare i hele teksten, altså ikke kun bibliografiske oplysninger.
Men kig nu selv! Det er verdensboghistorie som "skrives" dér.
Link
Googleblog om Google Print.

Ingen kommentarer: