mandag den 14. november 2005

Hvilke søgemaskiner kan hvad
Snart sagt hver uge har de store søgemaskiner Google og Yahoo tilføjet flere søgemuligheder. Så det kan være svært at bevare overblikket over hvem der egentligt kan hvad efterhånden. Tristan Louis har gjort sig den ulejllighed at lave et sammenlignende skema mellem Google, Yahoo, MSN search og AOL.
Et skema viser typer: audio, weblogs, bøger, emnekatalog, billeder osv. Opsummerende kan konstateres at Google, Yahoo og MSN stort set kan det samme, bortset fra at Google ikke kan søge audio og podcast, men til gengæld kataloger og Usenet (grupper). I skemaet står at Google ikke kan søge i leksika, men det mener jeg nu ikke er rigtigt: Answers kan aktiveres med define. Yahoo kan som den eneste søge på podcast.
Desværre viser skemaet ikke omfanget. Fx står der at alle kan søge på videoer. Men indholdet og omfanget af disse varierer meget fra søgemaskine til søgemaskine.
Et andet skema viser søgetyper, altså spørgsmål-svar, mappeinddelinger, desktop, mobil, personalisering og søgehistorie. Også her er stillingen næsten lige. Igen skriver Tristan ikke noget om omfanget.
Det samme gælder den tredje tabel, som viser alt udenomsgrams: auktioner, weblogs, kalender, email osv. og en fjerde om webmasterting.
Til slut giver han nogle bud på kommende Google-tiltag, bl.a. audiosøgemaskine med podcast, alliance med Wikipedia, emneinddelinger og en kalender
Link
Sammenligninger af fire søgemaskiner.

Ingen kommentarer: