fredag den 26. august 2005

Biblioteksbaser og internettet
Biblioteksbaser, internettet og søgemaskiner flyder sammen. Ofte kan det være vanskeligt på forhånd at afgøre, hvad der er bedst at søge i. Dette eksempel startede i en biblioteksbase og endte med Google.
I bibliotekernes artikelbase er bibliografiske henvisninger til tidsskriftet Sprogforum. Men for at lokalisere tidsskriftet skal man bruge en anden database som fx Bibliotek.dk. Altså den samlede base over alle Danmarks biblioteker. Her er det bedst afgrænse til tidsskrifter, da man ellers får en masse overflødige bogposter med.
Søgningen på tidsskriftet Sprogforum finder bibliografiske oplysninger om tidsskriftet: ”Sprogforum : tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Sprogdokumentationscenteret, Foreningen for Anvendt Lingvistik i Danmark. 1999-. Nr. 1 (1994). Forlag: Informations- og Dokumentationscentret for Fremmedsprogspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Bibliotek”. Derudover får man også den meget vigtige oplysning at der er ”Adgang via internet
Men Bibliotek.dk giver ingen oplysninger om på hvilket bibliotek tidsskriftet er. Erfarne biblioteksbrugere og bibliotekarer ville nok gætte på at der ikke er ret mange folkebiblioteker, som abonnerer på bladet. Så det er fornuftigt at vælge klikke i linket til tidsskriftet. Her rammer man en af bibliografiske posters akilleshæle: opdatering! Linket viser sig at være forkert. En fejl, som almindelige søgemaskiner for længst har minimeret.
Bemærk i øvrigt at henvisningerne i bibliotekernes bibliografiske biblioteksbaser er meget forskellige. Københavns database har fx flere hundrede supplerende henvisninger til onlinetidsskrifter. Dog ikke på netop denne post.
Men vi fik at vide at den findes på internettet. Så må vi ty til Google. En søgning på [ sprogforum ] giver 8.000 fund. Heldigvis dukker den op som nummer 1. Tilbage er blot at finde den rigtige underside, som hedder Sprogforums udgivelser.
Hvad kunne vi have gjort, hvis den ikke var dukket op blandt de første ud af knap 8.000 fund? En ide er kun at søge i sidernes titler eller led i adressen. Det gøres på denne måde:
[ intitle:sprogforum OR inurl:sprogforum ]
Det bringer resultatlisten ned på 522. Altså en minimering til under 1/10. Første hit er stadig det vi er ude efter. Havde det ikke været det i første søgning, ville det nok være kommet frem ganske langt fremme i listen i anden omgang.
På bundlinjen står at det var muligt at finde tidsskriftartiklerne online. Og egentligt helt uden om bibliotekssystemet. Men inspirationen kom derfra.

Ingen kommentarer: