lørdag den 30. juli 2005

ALA’s formand bekymret
I en artikel i GJSentinel er den nyudnævnte formand for bibliotekarforbundet i USA, Michael Gorman, bekymret over tre ting: Googles digitalisering af biblioteker, regeringens indblanding i brugernes gøren og laden på bibliotekerne og manglende bevillinger.
Danske biblioteksfolk kan nikke genkendende det paradoks, at selv om alle på regeringsplan snakker om informationssamfundet, neddrosles de mest effektive formidlere af analog og digital information: bibliotekerne. Den danske regering har dog så vidt vides ikke planer om indgriben i brugernes privatliv.
Gorman peger på at bibliotekerne ikke bare udlåner bøger, men også er det eneste verdslige mødested i samfundet. Han indrømmer at digitalisering af opslagsværker og ordbøger er et gode. Men almindelige bøger bliver atomiseret og forvandlet til en samling brudstykker ude af sammenhæng. Heroverfor påpeger Googles talsmand Adam Smith at digitaliseringen tværtimod vil synliggøre bibliotekernes materiale og øge brugen af biblioteker.
De fleste kan vel give Gorman ret i at papirformen er mere læsevenlig hvad angår romaner, biografier, fagbøger, lærebøger. Men hvorfor nævner han ikke at fysiske materialer har en logistisk begrænsning? Digitaliserede materialer er (i hvert fald i teorien) tilstede overalt hvor der er internetadgang. Og at læse udsnit af forskellige værker giver også en mere præcis mulighed for at finde ud af om et værk er relevant eller ej.
Links
GJ sentinel.
American Library Association.

Ingen kommentarer: