mandag den 11. april 2005

Yahoo søger på Common Creative License

Yahoo har som det vist nok første søgemaskine lavet en særligt søgning på Creative Commons-produkter. (Den danske Google-Guide er fx lavet under denne licens). Creative Commons er en slags forordning som tillader brugerne af et produkt at anvende det uden at spørge om lov hos ophavsretsindehaveren. Ja endog videreudvikle det. Dog under visse betingelser (fx at det oprindelige ophav skal krediteres, at det skal udgives under Creative Commons og at det ikke må anvendes kommercielt).

Det er især musikere og kunstnere som er interesserede i at arbejde under denne licens. Fordelen er at visse værker på denne måde kan videreudvikles uden at man skal begynde helt forfra på det. Og også kan være med til at sprede kunstnernes værker og gøre dem kendte i flere kredse. Reglerne er især rettet mod den meget skrappe ophavsret i USA, hvor retssager om ophavsret skaffer arbejde til mange advokater.

Laver man en prøvesøgning på "creative commons" site:dk i søgemaskinen viser det sig at der er ganske mange danske fund med. De fleste af dem er netprodukter, altså fx musik og billeder. Men der er dog også opskrifter på øl og andet med. Og tilsyneladende er Yahoo i stand til at sortere de fund med der bare omtaler Creative Commons, for en tilsvarende søgning i Google medtager netop den slags fund.

Hvem kan bruge det? Stort set alle som skal i gang med at lave et eller andet kan lige checke på denne søgemaskine om andre skulle have været i gang før. Og om der findes noget som enten kan inspirere, eller som måske direkte kan overtages og videreudvikles.

Yahoo Creative Commons
search.yahoo.com/cc Yahoo Creative Commons søgemaskine.

Ingen kommentarer: