onsdag den 9. marts 2005

Kreativ søgning (2 - kombinationstegn)

De følgende tre indslag beskæftiger sig tre grupper af søgeelementer:
- kombinatoriske operatorer (+, - og OR, eventuelt " ") og specialtegn (*, .. og ~)
- afgrænsninger i forhold til indhold
- afgrænsninger i forhold til form.
De vil måske være bekendt for avancerede søgere. Men jeg vil prøve at anvise nogle kreative søgninger med dem.

Først noget om valg af søgeord. Ordsøgemaskiner bygger på ordsøgninger, så det er vigtigt at vælge sit/sine søgeord med omhu. Det kan spare mange forgæves søgninger. Her er nogle få tommelfingerregler:
- Vælg fagspecifikke ord, slå eventuelt op i en fagordbog. Skal du søge på et dyr, et retsudtryk eller grammatisk udtryk, kan du vælge dets "normale" navn, fx ulv, grundlovsforhør eller førnutid. Men ønsker du mere fagspecifik information, er det bedre at bruge den latinske betegnelse Canis Lupus, habeas corpus eller perfektum. Eventuelt søge på begge, adskilt med OR: ulv OR ulve OR "canis lupus".
- Find alternative søgeord, synonymer osv. ved opslag i ordbøger på internettet. Her er Answers.com, dictionary.com og thesaurus.com nogle af de brugbare generelle. Answers søger i 8 leksika, ordbøger og oversættelser. Google og Yahoo checker automatisk efter i ordbøger, når du søger fx på reciprocal, determinism eller terror. Kig under definition-linket i den blå statuslinje (Google) eller over søgeresultaterne Reference (Yahoo).
- ordenes rækkefølge er afgørende for sorteringen. Jo før, desto højere rangerer fundene.
- bruge hjælpe-tegn i Google. Her er tale om tre: *, .. og ~. Som dækker over hhv. ordmaskering i frasesøgninger (anførselstegn), talintervaller og synonymsøgning på engelske ord. * (ordmaskering) betyder at * erstatter et ord, fx "frederik * store" (dækker bl.a. d. og den), "folketingsvalget * * 2005" (dækker bl.a. 8. februar og i februar). .. (talintervaller) søger alle tal mellem to opgivne tal, fx svenskekrigene 1400..1700. ~ (tilde) søger engelske synonymer, fx ~restaurant, ~vocabulary (søger også på dictionary, glossary og andre synonymer).
- I den engelske Google gælder endvidere at den automatisk bøjer engelske ord og laver stavekontrol. Dvs. laver flertalsendelser af navneord og bøjningsendelser på visse udsagnsord. I det hele taget kan det godt betale sig at bruge den engelske udgave af Google, da den har flere automatiske hjælpefunktioner end den danske. (De søger dog i det samme).

Nu til søgeelementet "operatorer".

Og-operatoren (+) er det normalt ikke nødvendigt at bruge. Mellemrumstasten indsætter automatisk et Og i søgningen. Ikke-operatoren er bedst til at udelukke uønskede fund i en søgning. Vær derfor mest opmærksom på om der optræder systematisk støj, som du med et smæk kan fjerne med et ikke.

Eller-operatoren er den mest oversete operator. I senere indlæg vil den blive brugt meget. Her blot nogle simple anvendelser, når du kun søger på ord: brug operatoren til at søge på flere stavemåder på en gang ved at adskille dem med OR, fx treårskrigen OR "treårs-krigen" og "mao tse tung" OR "mao zedong". Brug den til at søge på forkortelser og udfoldede forkortelser på samme tid, fx "foreningen socialt boligbyggeri" OR fsbbolig. Brug den på grammatiske endelser og substantiver og verber samtidig, fx indvandring OR indvandrere, coach OR coaching.

Vær også opmærksom på mindre, men anderledes søgemaskiner. Teoma har fx to underopdelinger, dels på underemner, dels på linksider. Søg fx på "humberto Maturana"

Link:
bibliotek.kk.dk/uddannelse/brugsanvisning/afgr/Sogeeks/view Søgeeksempler

Ingen kommentarer: