mandag den 7. marts 2005

Den franske Encyklopædi
Verdens måske mest berømte leksikon. Publiceret 1751-1775/80 i 35 bind, hvoraf 12 var med tavler. Udgivet af Diderot og d’Alembert. Over 70.000 artikler. skrevet af over 140 personer. En kraftpræstation fra oplysningstidens Frankrig. Nu delvis tilgængelig på internettet på initiativ af Michigan Universitet og Saint Louis Universitet i USA. På engelsk. Dvs., pt. er kun en brøkdel af alle artikler oversat. For et sådant oversættelses- og publiceringsprojekt er normalt uoverskueligt. Men universitet har forsøgt at genoplive ånden fra dengang ved at invitere kvalificerede til at oversætte enkelte artikler til engelsk.
I præsentationen af leksikonet skriver universitetet at de allerede på forhånd har opgivet at få hele værket oversat. Men at de dog håber at det vil sprede sig som ringe i vandet. Oplysningstiden er voldsomt i vælten pt. Eftertiden fortolkede især oplysningens ophavsmænd i en rationalistisk-materialistisk retning, og det blotlagde dem for angreb fra konservative kræfter (også politiske) i dagspressen og andre steder. Nu er det op til moderne læsere at vurdere om det er rigtigt.
Det bedste førsteindtryk af hvor langt man er nået fås ved at bruge Browse-indgangen. Her er artiklerne alfabetisk. Både på de engelske og de franske ord. Under bogstav S er er knap en snes artikler, så det siger sig selv at man ikke er nået særligt langt. Der er historiske vingesus over artiklerne om Science, Suicide og andre. (det første meget kort, det andet meget langt!). Bemærk at der ofte er flere artikler for samme tema. Flere gange afspejler det encyklopædisternes tredeling af menneskets åndsevner i erindring, forestilling og fornudt.
Encyklopædien er ikke et opslagsværk som moderne mennesker vil slå op i for at få oplysninger. Det er snarere et kildeværk til oplysningstiden på sit højdepunkt, og hvordan man forsøgte at forstå verden. Et opgør med datidens kirkelige autoriteters verdensbilleder. Det er svært at formulere hvorfor Encyklopædien taler til os, selv i dag. Prøv selv at læse nogle af artiklerne.
Link
www.hti.umich.edu/d/did/ Den franske Encyklopædi

Ingen kommentarer: