fredag den 28. januar 2005

Dansk kvik-portal: Kviklink

Kviklinks formål er at udvælge præcis de få fortrinsvis danske link som internetsøgere har brug for. I stedet for at opliste nærmest komplette samlinger. Udvælgelsen sker ifølge Kviklink udfra kriterier om indhold og kvalitet, relevans, layout og subjektiv vurdering.

Den skal også være kvik at orientere sig i, så kategorierne hedder det samme som de gør alle andre steder. Start siden byder på 17 forskellige, fra biler og Chat & Dating over SMS & Ringetioner til Underholdning og Vejret. De leder over i forskellige linksider, alle end med mørkeblå link. I form af store knapper. Uden annotationer.

Det er også muligt hurtigt at få fx trakfikinformationer. 18 link fører til forsinkelser i den kollektive trafik og på landevejene. Og vejret. Hertil kommer højremenuer med henvisninger til bl.a. email og onlineradioer. Samt et søgefelt til Google-søgning.

Midt i det hele er der nyheder. Fordelt på ganske få emner: generelle, sport og it. Da jeg kiggede var det meste om Dansk Folkeparti. Det var der ikke i dag. Men begge gange virkede adskillige af linkene ikke. Tilsyneladende bruger Kviklink link til de flygtige onlineudgaver af aviserne. Og det er kritisk: Nyhederne her kommer og forsvinder hele tiden. Men måske er det bare fødselsvanskeligheder?

Der er endnu ikke så mange reklamer på siden. Bag står The Kvik Link Team. Hvem de så måtte være. Der står ingen navne.

Kan det bruges til noget? Tja. Jeg har altid sværmet for Jubiis guider (ikke emnekatalogen). De har været et særdeles kvalificeret bud på en hverdagsportal til alskens dagligdags gøremål. Men den ajourføres vist ikke rigtig mere. Måske kan Kviklink presse sig ind på den plads?

Check selv ud:
www.kviklink.dk/ Kviklink
soeg.jubii.dk/guide/ Jubii's guider

Ingen kommentarer: