lørdag den 20. november 2004

Scholar: Googles bud på forskningssøgning.
Et stort problem for internetsøgere er at søgemaskiner ikke sorterer fund efter interesse. Søgninger blander resultater for fx de som vil købe noget med de som skal forske eller skrive opgave. Til gene for begge parter.
Google har som et forsøg lanceret Google Scholar (i beta). Officielt er det den samme database som Google søger i. Men kun i udvalg. Størrelsesforholdet får man et fingerpeg om ved at sammenligne søgninger i Scholar og Google. Mine viste at Google er mellem 25 og 80 gange større. Prøv med the (Scholar: 0,317 mia, Google 8 mia.), Denmark (Scholar: 0,351 mio, Google 32,8 mio), ”albert einstein” ”niels bohr” (Scholar 529, Google 47.900). Hvorfor der så optræder henvisninger til artikler helt tilbage til 1957 (og muligvis ældre), er mig en gåde.
Ifølge Scholar selv bygger den på en udvælgelsesalgoritme som kun medtager fund af interesse for forskere og studerende: litteratur, papers, afhandlinger, bøger, abstrakts, tekniske rapporter osv. Udgivet af akademiske forlag, foreninger og universiteter (læs: i USA). Algoritmen bygger på relevans. Som bl.a. kan udskille citater som selvstændige resultater (også for ældre fund og papirudgaver). Hvordan det sker er en hemmelig. Vi kan kun afprøve Scholar for at se om det er lykkedes. ”Vi” er bl.a. bibliotekarer som konstant skal løse den slags søgninger for vores brugere.
Jeg synes at det minder om en biblioteksbase, eller henvisningsbase. Slutresultatet er sjældent en onlinetekst, men en henvisning til enten en onlinetekst eller ikke-onlinetekst. Det første kan du prøve at finde på en onlinebase. Og hvis det skal ske mod betaling: eventuelt fra på dit uddannelsessted. Det sidste kan du så gå på jagt efter på dit bibliotek (hvis du bor i USA). Eller købe..
Mange af resultaterne er opslag i katalogen Open World Cat (OCLC). Der er også artikler, men her vil søgere ofte støde på barrierer i form af at skulle logge ind eller at der skal betales. Hvis du er studerende, så kan du være så heldig at dit uddannelsessted har adgang til databasen. Og så er der citationsdatabasen. Her vil du dog ofte støde ind i at der ikke er noget link, fordi der ikke er offentlig adgang.
Prøv fx med den nævnte søgning på ”albert einstein” ”niels bohr”. Ud af de 529 fund er der adskillige tidsskriftartikler. Jeg prøvede om tre af dem kunne findes i Danmark ved at søge på Bibliotek.dk. Og det kunne de faktisk alle tre (Physics Today, American Journal of Physics og Physical Review. Det ville altså rent faktisk kunne skaffes, enten ved at henvende sig til et forskningsbibliotek, eller måske online på et uddannelsessted. Om de så kunne findes på en lettere måde der, har jeg ikke undersøgt…
Posterne oplyser om hvad det er: [Book], [Citation], [Pdf] eller ikke noget. De to sidste er ofte tidsskrifter – eller henvisninger hertil. Selve posten indeholder oplysninger om forfatter, titel, udgiver (tidsskrift, bog, sted).
Fund med betegnelsen [Book] er mest til gavn for søgere i USA. Ved at klikke på Library kan de lokaliseres på et bibliotek i USA i WorldCat. Eller eventuelt søge på en online-boghandel.
Klik på Websearch udløser en søgning på den almindelige Google på den pågældende post (ikke på den oprindelige søgning). Dvs. på forfatter, titel mv. på det enkelte fund. Det er ofte boganmeldelser.
Klik på Cited by er mere uforklarlig. Den bliver i Scholar. Og er tilsyneladende steder hvor det pågældende fund er omtalt i andre poster i Scholar.
Ved de poster som har betegnelsen [Citation], er det muligt at lave en websøgning som tilsyneladende fører til bl.a. boganmeldelser på Amazon.
Forfattere af artikler kan få dem optaget i Scholar.
Google Scholar er nok ikke noget for almindelige internetsøgere. Den er ikke så let at finde ud af. Studerende vil dog nok kunne gøre brug af den. Scholar har ingen avanceret søgning, men du kan søge med koder: author: søger på forfattere.
[ author:jean author:lave ]
Frasesøgning er mulig og kan kombineres med søgekoder.
Posterne er ret kortfattede, prøv fx
[ ”missile crisis” ]
Som nævnt er det især brugere i USA som kan afgøre om Scholar er noget værd. For danskere er det måske mere interessant om ideen er det. Der mangler helt klart et brugbart søgeredskab til forskere, studerende og andre som har behov for at gå mere i dybden. Google har nu præsenteret sit. Det er baseret på teknik og matematiske formler. Men er det godt nok? Kan det udvikles? Scholar har åbnet op for en diskussion af om søgemaskinerne kan hjælpe os på vej.
Link
scholar.google.com/ Scholar, betaversion.
www.resourceshelf.com/2004/11/wow-its-google-scholar.html Gary Price om Scholar
bibliotek.kk.dk/soeg_bestil_forny/googleguide/tilb/Scholar/view Københavns Kommunes Bibliotekers side om Google Scholar (pt. under udarbejdelse)
www.google.com/googleblog/2004/11/scholarly-pursuits.html Google’s blog
searchenginewatch.com/searchday/article.php/3437471 Search Engine Watch
www.workingfaster.com/sitelines/archives/2004_11.html#000262 Sitelines' ”first look”

Ingen kommentarer: