søndag den 31. oktober 2004

Artikelsøgning på dansk: "Svenskerne har overhalet os". Haler vi ind?
Internetsøgning skrev 9.6.2004 at svenskerne har overhaler os hvad angår fuldteksttidskriftartikler på internettet. I det indslag blev beskrevet hvordan Danmark halter bagefter USA og Sverige med at oprette en fuldtekst-tidsskriftartikeldatabase. Herfra kan du søge fuldteksttidsskriftartikler.
En sådan fuldtekstdatabase har vi ikke i Danmark. Imidlertid findes der efterhånden en del henvisningsbaser. I nogle af disse søger du ikke i artiklernes tekst, men på forfattere, titel, emneord osv. I andre kan du finde henvisninger til tidsskrifter. Disse henvisninger bringer dig til selve tidsskriftet, hvor du så kan søge i det enkelte tidsskrift. Med lidt snilde kan sådanne henvisningsbaser altså hjælpe med at finde artikler.
Dansk Artikelindeks, som laves af Dansk Bibliotekscenter (DBC), har en liste over danske tidsskrifter som også findes elektronisk og som Dansk Artikelindeks linker til. 1.10.2004 er der 125 sådanne tidsskrifter. 114 findes også i trykt form. 11 eksisterer kun online. Disse udgør ca. 15 % af det samlede antal indekserede tidsskrifter på 718 tidsskrifter. Hertil kommer 7 aviser.
Avisartikler kan findes i Infomedia, hvorfra der ikke er offentlig adgang. Men Infomedia findes på de fleste biblioteker og skoler.
Dansk Artikelindeks optager mange (men ikke alle) af disse artikler og linker altså direkte til dem. Finder du derfor en post i Dansk Artikelindeks som også findes elektronisk, vil der være et link til artiklen i det elektroniske tidsskrift.
En kilde i DBC (E.P.) angiver at Dansk Artikelindeks pt. "linker til 25 % af de indekserede tidsskriftartikler i trykt udgave, beregnet ud fra link til 4.500 artikler ud af 18.000 på årsbasis. Indeksering af og link til elektroniske tidsskrifter er foregået siden år 2000 og har rundet link til over 20.000 artikler. Og de er danske, de er online og de er søg- og klikbare i fælleskatalogen for såvel den professionelle bruger som slutbrugeren."
Biblioteksbaser som fx Bibliotek.dk henvisninger generelt ikke til tidsskrifter. Se dog længere nede under Københavns Kommunes Biblioteker. Der er dog visse henvisninger i Bibliotek.dk: posterne er forsynet med et link med teksten "Findes også på internettet".
Det er ikke noget problem at finde lister over hvilke danske tidsskrifter som også findes elektronisk.
Det Kongelige Bibliotek har en liste over danske tidsskrifter og aviser på internettet (se link nederst). Lignende lister findes på andre bibliotekers hjemmesider, fx Århus Kommunes Biblioteker.
Københavns Kommunes Biblioteker linker fra tidsskrifter i bibliotekets base som helt eller delvist findes på internettet. Ikke kun for dansksprogede tidsskrifter. Mange af disse henvisninger kan ikke ses i Bibliotek.dk. Der er pt. knap 200 sådanne henvisninger. En del flere end i Dansk Artikelindeks.
Disse poster kan (tilnærmelsesvis) findes ved at bruge bibliotekets kommando-søgebillede. Her skriver du i feltet:
ww=http og ma=pe
Hvis du vil lave en slags emnesøgning, kan du afgrænse på afdelinger:
ww=http og ma=pe og bh=km søger på musiktidsskrifter
ww=http og ma=pe og bh=his søger på geografi og historie
ww=http og ma=pe og bh=hus søger på samfundsfag, religion mv.
ww=http og ma=pe og bh=tek søger på naturvidenskab, teknik og medicin
Overlapningen med Artikelbasen er stor på de danske tidsskrifter.
Men sådanne henvisninger til elektroniske tidsskrifter giver stadig ikke mulighed for at søge direkte i egentlige fuldtekstdatabaser. Tværtimod er situationen nu at du kun finder tilfældigt når du søger trykte artikler i Artikelbasen eller fx i Københavns Kommunes Bibliotekers søgebase. Eller spredt rundt i de forskellige tidsskrifters databaser. Og ofte kun som henvisninger - ikke de "rigtige" artikler.
Det eneste du kan gøre, er at finde henvisninger til disse databaser, eller nøjes med det antal artikler som Dansk Artikelindeks har valgt at indeksere. Du skal altså gøre forskellige krumspring for at finde henvisningerne til dem.
Og så til sammenligning: Nasjonalbiblioteket i Norge en liste over 2.300 norske aviser og tidsskrifter på internettet. Mens vi i Danmark altså stadig tæller i hundreder, tæller de i tusinder i Norge.
Link
www.dbc.dk/kontakt_os/artblist.htm Forord til Dansk Artikelindeks
www.dbc.dk/kontakt_os/vpel.htm Fortegnelse over elektroniske tidsskrifter i Dansk Artikelindeks.
bibliotek.dk Database over folke- og forskningsbibliotekernes materialebestand
www.kb.dk/kb/dept/nbo/da/issn/liste/ Det Kongelige Biblioteks liste over tidsskrifter og aviser
bibliotek.kk.dk Københavns Kommunes Biblioteker
www.aakb.dk/sw320.asp Århus Kommunes Bibliotekers oversigt over danske elektroniske tidsskrifter
www.ub.uib.no/fag/tidsskr/flere.htm Bergen Universitetsbiblioteks oversigt over e-tidsskrifter
www.startsiden.no/kategorier/nyheter/tidsskrifter/ Norske elektroniske tidsskrifter.
www.nb.no/nati/index.php?side=omnati Norske Nasjonalbibliotek.

Ingen kommentarer: