torsdag den 17. juni 2004

Wörterbuch-portal
Er noget som tysk-interesserede bør følge med i. Det er endemålet at være det sted hvor alle online ordbøger (tysk) skal kunne findes. Hidtil er der dog kun fire fungerende, men menuerne lover meget mere, op til fyrre forskellige fagordbøger.
Allerede nu kan man dog se tysk grundighed. De fire ordbøger er Wörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache (en slags mindre tysk pendant til Ordbog over det Danske Sprog, bogudgave i 6 bind fra 1967), Deutsches Rechtswörterbuch (Retskrivningsordbog), Verzeichnis der Idiotismen in Plattdeutscher Mundart (dialektordbog over plattysk 1877) og Brødr. Grimms kendte tyske ordbog fra for to århundreder tilbage.
Søg fra søgefeltet i venstremarginen. Her kan du til- eller fravælge nogle af de ovennævnte fire værker. De testsøgninger jeg lavede, fandt stort set kun fund i WDG – men de er såmænd ganske omfattende. Så allerede nu er portalen anvendelig. Efter søgning får du et skema hvor søgeordet står i en liste med 10 ord før og efter, samt afkrydsninger for i hvilke af de fire værker man kan slå op.
I højremarginen er angivet alternative opslag på synonymer mv. i andre ordbøger.
Endemålet er som sagt at Wörterbuch-portalen skal være stedet for alle videnskabeligt anlagte tyske ordbøger. Første etape, som man altså allerede kan se nu, er en oversigt over de mulige ordbøger: almene, historiske, etymologiske, tidsafhængige (gammeltysk, middelaldertysk, nyere tids tysk, nutidstysk), fagordbøger, leksikale ordbøger m.fl. Næste skridt er så at gøre ordbøgerne digitalt tilgængelige (det fremgår ikke om at også omfatter scanning). Derudover er der mulighed for at lægge tekster om ordbøgerne på siden.
Man kan frygte at disse gode tanker ikke vil blive konkretiseret: projektet afhænger af frivillige. Så vi kan kun håbe at udgiverne (Berlin-Brandenburgisch Akademie der Wissenschaften) vil få held med det.
Link:
www.woerterbuch-portal.de

Ingen kommentarer: