torsdag den 27. maj 2004

Tanker om leksika
Internetsøgning har over fire måneder bragt artikler om forskellige gratis onlineleksika. I den forbindelse nogle generelle betragtninger om leksikon som fænomen.
Før internettet var leksika et statussymbol. Ikke bare for intellektuelle, men for et bredt udsnit af befolkningen. I første halvdel af forrige århundrede var det Salmonsen (1915-1930) kontra en række populærudgaver, i andel halvdel Gyldendals og senere Den Store Danske Encyklopædi kontra Lademann og flere andre.
Ironisk nok udkom første bind af Den Store Danske næsten samme år som internettet for alvor begyndte at blive udbredt (1994). Og var færdigt i 2001. I denne korte periode er markedet for leksika blevet totalt forandret. Ikke bare i Danmark, men internationalt. Allerede før internettet kæmpede de med problemet med at udgivelsestiden var lang,. Når værket endeligt var komplet, var det uaktuelt, hvilket nødvendiggjorde udgivelse af supplementsbind på supplementsbind. Så brugerne skulle slå op flere steder. Og så har de trykte udgaver altid været umanerligt dyre at anskaffe sig.
De trykte udgaver har måttet se sig overhalet først af cdrom-udgaver, senere af online-udgaver og aktuelt af at internettet i sig selv nu er ved at profilere sig som et altomfattende leksikon i sig selv. I første omgang har vi oplevet at de trykte leksika har forsøgt at overleve ved at lave online-udgaver, enten gratis eller mod betaling. Det gælder fx det verdensberømte Encyclopaedia Britannica. Men som det også er fremgået af leksikon-serien, så er der adskillige leksika som i dag er gratis. Om end med meget svingende kvalitet.
Det som har undret mig er at leksikonredaktionerne ikke har taget internettet til sig som medie, men i stedet nærmest slavisk bare har overført det trykte medie til internet, krydret med nogle links som fungerer som ”se også”-henvisninger. (Hvilket da også er en stor fordel). Men det er slående at ingen benytter levende billeder og lyd! Det ville ellers være helt oplagt.
OBS: En engageret læser har gjort mig opmærksom på at Lademanns onlineleksikon faktisk lige præcis gør det. (Populært kaldet: Farvelademand). Så jeg gør straks forbehold her. Den bedste måde at se det er at klikke på Medie i menulinjen. Her er valgmuligheder mellem lyd og billede. Prøv fx på J. S. Bach og hør et stykke af Brandenburgkoncerterne. Det er lige præcis sådan noget jeg efterlyste. Og som altså eksisterer! (Tilføjet 2. juni 2004).
I medierne (fx i reklamer) bliver det ofte fremstillet som om at man ”bare” kan slå ting op på internettet. Og så er der lige det med kvaliteten af oplysninger. Mange søgemaskiner har tilknyttet en ordbog. Men der er nu engang meget stor forskel på en kort ordbogsforklaring og en lidt længere, dybtgående leksikonartikel. Og som før nævnt på Internetsøgning skal man altså være ret skrap til at bruge søgemaskiner for at få oplysninger frem.
Serien om leksika har i hvert fald haft til hensigt at give nogle eksempler på hvordan leksika forholder sig til internettet i dag. Så må brugerne selv bedømme….

Ingen kommentarer: