onsdag den 22. januar 2003

Hold dig ajour med søgemaskinerne
Tidligere er omtalt Searchenginewatch og den svenske weblog internetbrus som steder til at holde sig ajour med internettet. Men der er også andre.
Internettet generelt.
www.db.dk er Danmarks Biblioteksskolens internetvejviser. Den har under Generelle vejvisere en meget omfattende oversigt over søgemaskiner, adresser, ordbøger, faglige in-dekser, aviser. Man kan abonnere på Månedens tips.
www.freepint.com / resourceshelf.freepint.com er en weblog for nørder. Lange, dybdeborende artikler om internettet, generelt på et højt, ofte forskeragtigt niveau. Nyhedsmail med udvalgte hovedoverskrifter.
www.marylaine.com Marylaine Block er bibliotekar og inter-net trainer i USA. Nyhedsbrevet NeatNew and Exlibris indeholder faglige links, en længere ofte debatpræget artikel eller interview om biblioteksforhold (dog meget præget af USA). Hun har skægge indfaldsvinkler for bibliotekarer.
blogbib.blogspot.com Denne side om webloggere har også en oversigt over en snes biblioteksrelevante weblogs.
Søgemaskiner specielt.
www.researchbuzz.com Har specialiseret sig i at følge med i internetsøgninger, dvs. søgemaskiner, nyt software osv. Be-regnet til bibliotekarer. Gratis ugentligt Newsletter som er meget omfattende med grundige artikler. Kan være lidt tungt at komme igennem, men god til at få forståelse for hvordan søgemaskiner fungerer. Redaktøren, Tara Calishain, elsker at finde fejl og mangler ved søgemaskinerne – hvilket er lærerigt!
www.searchengineshowdown.com Specialist i statistikker: sammenligninger, evalueringer og vurderinger af søgema-skinerne. Tit lidt specielle. Derudover nyheder som ikke kan fås i abonnement. Stedet skal opsøges. Kvaliteten noget svingende, men ind i mellem gode guldkorn.
Faglige links.
www.fng.dk Uregelmæssigt nyhedsbrev. Faglige links ud-valgt af bibliotekarer. Emnekatalogen behøver næppe yder-ligere præsentation. Den er stadig noget træg inden for mange områder
www.lii.org FNGs pendant i USA, faglige links udvalgt af bib-liotekarer. Præget af USA, også generelle links for engelsk-sprogede. Ofte er nyhedsbrevene tema-prægede, dvs. gen-nemstrejfer et område systematisk. Fint hvis temaet er re-levant. Librarians Index kan bruges til at finde oversigter over forskellige internetsteder at holde sig ajour. Dog mest i USA.

Ingen kommentarer: